NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Chess Rush Wiki - เผ่า ดีม่อน
หมวด: Gaming

Chess Rush Wiki - เผ่า ดีม่อน

  • 481
  • 0
  • 0
Game

Chess Rush Wiki - เผ่าดีม่อน

 

 

 

ดีม่อน

เมื่อท่านส่ง ปีศาจออกไปแค่ 1 ตัว ดาเมจการโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น 40%

การโจมตีของมันจะทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้วยเป็นเวลา 5 วินาที

 

Lilith

Scourge

Nether Prince

The Devourer

The Executioner

 

รายละเอียดฮีโร่ของเผ่าดีม่อน

ชื่อฮีโร่ Tier (ระดับ) เผ่า อาชีพ 
(คลาส)
สกิล


Lilith

2 ดีม่อน แอสซาสซิน

Death Boom
ขว้างดาบเวทมนตร์รอบทิศ สร้างดาเมจเวท 525/675/825 หน่วยแก่ศัตรูในระยะ 3 ช่อง


Scourge

2 ดีม่อน ไรเดอร์


Flames of War

ยิงลูกไฟไปยังศัตรูแบบสุ่ม สร้างดาเมจเวท 400/600/800 หน่วย และทำให้เป้าหมายมึนงงนาน 1.5/2/2.5 วินาที หากอัตราส่วน HP ของตัวเองมากกว่าเป้าหมาย ดาเมจจะเพิ่มขึ้น 50% มิฉะนั้น ระยะเวลามึนงงจะเพิ่มขึ้น 1 วินาที


Nether Prince

3 ดีม่อน

  วอร์ล็อค


Fire Blast

สร้างระเบิดเพลิงจำนวนมากรอบๆตัวเอง แต่ละครั้งจะสร้างดาเมจเวท 300/450/600 หน่วย


The Devourer

3 ดีม่อน

พันนิชเชอร์

Metamorphosis

สุ่มดูด HP ของศัตรูหนึ่งตัว 50% หน่วย จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นโจมตีระยะไกล เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 50/100/200 หน่วย และความเร็วการโจมตี 65 หน่วย


The Executioner

4 ดีม่อน วอร์ริเออร์


Curse

สาปศัตรูที่มีเลเวลสูงสุด สร้างดาเมจจริงวินาทีละ 180/270/360 หน่วย และทำให้ศัตรูนั้นไม่สามารถปล่อยสกิลได้ โดยจะไม่สนการทนต่อความสามารถ นาน 20 วินาที

*ข้อมูลล่าสุด: Patch ปรับสมดุล (7-30)

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store