NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
จงหาเวลาว่างมา . . . มีประโยชน์กับตัวเองจริงๆ
หมวด: Life

จงหาเวลาว่างมา . . . มีประโยชน์กับตัวเองจริงๆ

  • 566
  • 0
  • 1
Rah-Rah

ว่างๆมาเรียนรู้การฝึกใจตนเอง

จากการดูลมหายใจ

นั่งสมาธิ

ฟังพุทธวจนะ

เพื่อให้เกิดสติและปัญญา

และยังทำให้ตัวเองเกิดการพัฒนา

มีจิตวิญญาณที่สูงส่ง

เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ต่างจากคนทั่วไป

ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ทางโลกไปเสียหมด

แต่จงหันมามาฉลาดทางธรรม

ที่เป็นความจริง

ถ้าทำกันได้ 

สังคมเราจะได้น่าอยู่ขึ้น

มาเริ่มฝึกกันเถอะ

วันนี้

ตอนนี้

วินาทีนี้

ทำเลย

ดูลมหายใจตัวเองเลย

.

.

.

อย่าลืม

กลับมาดูมันบ่อยๆนะ

คิดได้ตอนไหนก็ดู

และจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store