NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สอนลูกดูแลตัวเองแบบไหน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
หมวด: Health

สอนลูกดูแลตัวเองแบบไหน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

  • 510
  • 0
  • 0
Women

โรคโควิด-19 เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และถือเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตอีกชนิดหนึ่ง และยังไม่มียารักษาด้วย เราสามารถทำได้เพียงแค่การป้องกัน กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโควิด-19 ที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้มากที่สุดก็คือ เด็กและผู้สูงอายุ เพราะไม่รู้ว่าโรคนี้อันตรายอย่างไร

มีอะไรบ้างที่ต้องสอนให้เด็กรู้

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับคนที่เป็น บางทีเพียงแค่การโดนละอองสารคัดหลั่งก็สามารถติดกันได้แล้ว ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรสอนให้ลูกก็คือ

1.สอนให้ล้างมือบ่อยๆ
เด็กๆ มักจะหยิบจับอะไรอยู่บ่อยๆ บางทีพ่อแม่ก็ห้ามไม่ทัน หากไปสัมผัสกับของใช้ของคนที่มีเชื้อไวรัส ก็สามารถทำให้ติดโรคได้ทันที การฝึกให้เด็กรู้จักการล้างมือให้ถูกวิธีบ่อยๆ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ซึ่งวิธีการล้างมือที่ถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้

·        ฝ่ามือถูกันไปมา

·        ฝ่ามือถูกับหลังมือและถูซอกนิ้ว

·        ฝ่ามือถูกับฝ่ามือและซอกนิ้ว

·        หลังนิ้วมือกับฝ่ามือ

·        ถูรอบนิ้วโป้งโดยใช้ฝ่ามือกำให้รอบ

·        ปลายนิ้วมือถูกับฝ่ามือ

·        ถูกบริเวณรอบข้อมือ


2.สอนให้รู้จักความอันตรายของโรค
เพื่อให้เด็กได้รู้ทันโรคร้ายและตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พ่อแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจว่าโรคนี้ติดแล้วจะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง


3.ให้พกเจลล้างมือติดตัวอยู่เสมอ
เพื่อให้ฝ่ามือของน้อยสะอาดและปลอดเชื้อ ต้องสอนให้ลูกรู้จักพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา และให้ล้างทุกครั้งที่มีการหยิบจับสิ่งของต่างๆ ในระยะแรกพ่อแม่ก็อาจจะต้องบอกบ่อยๆ ก่อนเพื่อให้เด็กทำตามจนเป็นนิสัย


4.ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา
เพราะโรคโควิด-19 สามารถติดต่อกันได้เพียงแค่มีเชื้อเข้ามาทางจมูก ดังนั้นการสอนให้ลูกใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้มากทีเดียว แต่ต้องเป็นหน้ากากที่เหมาะสมกับการป้องกันไวรัสด้วย


5.ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวบ่อยๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหลายอย่าง คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำให้ลูกเช็ดทำความสะอาดมือถือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ เชื้อโรคจะได้ไม่ติดอยู่กับโทรศัพท์ เพราะถ้าหากมีเชื้อไวรัสติดอยู่ที่มือถือ โอกาสเสี่ยงติดโรคมีสูงมาก เนื่องจากเวลาใช้โทรศัพท์จะต้องเอามาแนบหน้าด้วย


การสอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ในขั้นแรกพ่อแม่อาจจะป้องบอกบ่อยๆ เพื่อให้เด็กได้ซึมซับจนเป็นนิสัยเสียก่อน หลังจากนั้นเด็กก็จะรู้จักทำด้วยตัวเองแล้ว ไม่ต้องมาคอยสอนเหมือนครั้งแรกๆ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store