NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
โบว์ขาว หรือ ริบบิ้นขาว มีความหมายว่าอะไร ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
หมวด: Campus

โบว์ขาว หรือ ริบบิ้นขาว มีความหมายว่าอะไร ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

  • 526
  • 0
  • 0
Campus

ในช่วงนี้เราอาจจะเห็นถึงการแสดงออกถึงโบว์และริบบิ้นสีขาวอยู่บนสื่อออนไลน์ ควบคู่กับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วอยู่หลายๆ ครั้ง ซึ่งเราคิดว่าหลายๆ คนอาจจะมีความสงสัยว่าโบว์หรือริบบิ้นสีขาวนั้นมีที่มาและแสดงความหมายถึงอะไร วันนี้ Sanook Campus เราก็ได้ไปหาความหมายของโบว์และริบบิ้น สีขาวมาให้เพื่อนให้ทราบกัน

โบว์ หรือ ริบบิ้นสีขาวนั้น ทางสากลมีความหมายเชิงสัญลักษณ์จากองค์กร Woman's Christian Temperance Union โดยถูกให้ความหมายว่าเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ โดยมาจากเหตุการณ์สังหารหมู่ นักศึกษาหญิงจำนวน 14 คน ของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ประเทศแคนาดาในปี 1991 ริเริ่มโดยกลุ่มนักศึกษาชายราว 1 แสนคน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งแสดงออกโดยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือนิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม นอกจากโบว์ หรือ ริบบิ้นสีขาวจะถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์แล้วยังถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เชิงการเมืองในด้านของสันติภาพอีกด้วย โดยมาจากเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ ของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา โดยสวมริบบิ้นสีขาวเพื่อแสดงความเชื่อในการต้องการสันติภาพ โดยในขณะนั้น ได้มีเหตุการณ์ต่อต้านสงครามอิรักอยู่ นอกจากนั้น ประเทศรัสเซียบก็ยังได้นำ โบว์ หรือ ริบบิ้น สีขาว มาใช้จุดยืนทางความคิดด้านการเมืองอีกด้วย

สำหรับในประเทศไทย นำโบว์ หรือ ริบบิ้นสีขาวนั้น มาใช้กับนโยบาย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และยังถูกนำมาใช้แสดงจุดยืนทางความคิดในกรณีเรียกร้องของสหภาพนักเรียนนิสิตแห่งประเทศไทย ให้รัฐบาลไม่เพิกเฉยต่อนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่หายตัวไปที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และต่อมาก็กลายมาเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านเผด็จการ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store