NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เรื่องเล่าจากเซราะกราว "ปราสาทตาเจีย ปราสาททอง อโรคยาศาล" โดยนายกระจอก
หมวด: Food & Travel

เรื่องเล่าจากเซราะกราว "ปราสาทตาเจีย ปราสาททอง อโรคยาศาล" โดยนายกระจอก

  • 119
  • 100
  • 20
นายกระจอก

ปราสาทตาเจีย ปราสาททอง อโรคยาศาล

โบราณสถานปราสาททองหรือปราสาทตาเจีย ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ เดิมมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มองเห็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบและเปิดเป็นช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ต่อมาทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทำการขุดบูรณะ ขณะขุดลึกลงไปจากพื้นดินเดิมประมาณสองเมตรก็พบแผ่นศิลาขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถใช้กำลังคนยกขึ้นมาได้ จึงได้ใช้ รถเครนยกขึ้นมา ก็พบว่าเป็นทับหลังปราสาทรูปหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย จึงได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมทับหลังดังกล่าว

ทับหลังปราสาทรูปหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย เป็นทับหลังที่ขุดพบและยังมีสภาพสมบูรณ์สวยงามขนาดยาว ๑ เมตร ๖๔ เซนติเมตร กว้าง ๔๖ เซนติเมตร หนา ๒๓ เซนติเมตรเป็นแผ่นศิลาแลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์บนปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทตาเจีย น่าจะเป็นอโรคยาศาล ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ปรากฏให้อนุชนรุ่นหลังได้พบเห็นและศึกษาวัฒนธรรมและอารยธรรมอันเคยรุ่งเรืองในอดีตได้เข้าใจความเป็นมาของมนุษย์ในแถบภูมิภาคแห่งนี้โดยอโรคยาศาลได้ปรากฏให้เห็นขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เช่นเดียวกับธรรมศาลาเพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นตามรายทางโบราณของอาณาจักรขอมสมัยพระนคร ซึ่งเชื่อมกับปราสาทนครธมและปราสาทหินอื่น ๆ ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงโปรดให้สร้างอโรคยาศาลขึ้น เป็นจำนวน ๑๐๒ แห่ง

ตามหัวเมืองสำคัญทั่วราชอาณาจักรที่ได้แผ่พระราชอำนาจไปถึงและทรงโปรดให้สร้างเป็นปราสาทหินเอาไว้ ในบริเวณประเทศไทยได้พบอโรคยาศาลแล้วอย่างน้อย ๒๐ แห่งกระจายอยู่ทั่วไปโดยหนาแน่นมากในเขตอีสานใต้ วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเมื่อพิจารณาจากจารึกแล้ว จึงพบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สร้างอโรคยาศาลเป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ที่เจ็บป่วยเช่นเดียวกับธรรมศาลา ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่าถูกสร้างด้วยวัตถุประสงค์นี้ คือ จารึกที่ระบุถึงวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ซึ่งปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์จารึกในปราสาทตาพรหมและจารึกที่เกี่ยวกับการสร้างอโรคยาศาล

สมศรี : อยากไปเที่ยวจังเลย

สมหญิง : ใช่ๆ เราไปเที่ยวเซราะกราวกันเถอะ

สมศักดิ์ : ไปๆ เราไปเที่ยวกันดีกว่า

สมชาย : ใช่เดินทางกันเลย

นายกระจอก : วัยเด็กเห็นซากปราสาทปรักหักพังก็สงสัยว่าคืออะไรแต่ที่จำได้ คือ มีไห มีถ้วยดินเผาโบราณเยอะแยะมากมาย มีชาวบ้านแถวนั้นเก็บไปขายให้นายทุนที่นำไปขายต่อให้นักสะสมของเก่าตอนที่กรมศิลปากรขุดเจอทับหลังในบ่อน้ำโบราณ ยังรู้สึกดีใจมากเพราะถ้าทับหลังอยู่ในซากปราสาทเราคงต้องไปเรียกร้องขอทวงคืนทับหลังปราสาทรูปหน้ากาลเหมือนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ปราสาทหินพนมรุ้งแน่นอนทีเดียว

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store