NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
"แอมะซอน" ตั้งเป้าลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งสินค้า
หมวด: Tech

"แอมะซอน" ตั้งเป้าลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งสินค้า

  • 1
  • 0
VOA

บริษัท แอมะซอน (Amazon) ซึ่งส่งสินค้าหลายล้านชิ้นต่อปีให้กับลูกค้าทั่วโลก ประกาศว่าแผนลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการส่งสินค้าของบริษัท ด้วยการทำให้ครึ่งหนึ่งของการขนส่งสินค้าทั้งหมดไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2030

โดย แอมะซอน ระบุว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ทางบริษัทจะนำพลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้น รวมถึงการส่งสินค้าด้วยรถตู้ไฟฟ้า และนำวัสดูรีไซเคิลมาใช้ผลิตกล่องใส่สินค้า เป็นต้น

แอมะซอน เรียกโครงการนี้ว่า "Shipment Zero" และยังมีแผนเผยแพร่นโยบายลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรกในปีนี้

ข้อมูล : www.voathai.com

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store