NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ ผู้มีคุณูปการต่อชาวเชียงราย

นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ ผู้มีคุณูปการต่อชาวเชียงราย
ktnanp 1.3K

หมอบริกส์ผู้มีคุณูปการต่อชาวเชียงราย

นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ หรือหลาย ๆ คน เรียกนามของท่านสั้น ๆ ว่า “หมอบริกส์” ท่านเป็นมิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสบีเทเรียน และท่านคือบุคคลที่ทำคุณูปการนานัปการแด่จังหวัดเชียงรายมากมายจนนับมิถ้วน ซึ่งท่านเป็นหมอนักพัฒนา นักสร้าง นักวางผังเมือง รวมทั้งยังเป็นหมอที่มองการณ์ไกลอีกด้วย จนทำให้จังหวัดเชียงรายของเรานั้นมีความเจริญ และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิม

เมื่อกล่าวถึงท่าน “นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์” หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จักนามของท่าน เนื่องจากว่ามีผู้ที่รู้และทราบเรื่องราวของท่านน้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องที่ท่านได้ทำประโยชน์นานัปการแด่จังหวัดเชียงราย ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมิหวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยถ้ากล่าวเป็นสำนวน หมอบริกส์ท่านนั้นก็คือ “ผู้ปิดทองหลังพระ” คนหนึ่งที่ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องมากเท่าที่ควร

ฉะนั้นแล้วเรามิควรที่จะลืมบุคคลสำคัญอย่าง “หมอบริกส์” ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาของประวัติศาสตร์ พวกเราทุกคนควรที่จะน้อมรำลึกและศึกษาประวัติของท่าน เพื่อที่จะได้ทราบถึงความเป็นมา ตลอดจนคุณความดีที่ท่านได้กระทำต่อจังหวัดเชียงรายและชาวเชียงรายมากมาย

จนทำให้จังหวัดเชียงรายนั้น เป็นจังหวัดเชียงรายจวบจนทุกวันนี้ได้ แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปมากเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อเราระลึกถึงพระคุณของท่านแล้ว เราก็ควรที่จะน้อมนำและเชิดชูเกียรติของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและปรับใช้ในชีวิตประจำวันสืบต่อไปตราบนานเท่านาน เพราะท่านคือบุคคลที่ทรงคุณค่าสำหรับจังหวัดเชียงราย อีกทั้งท่านยังเป็นนักพัฒนาเมืองเชียงราย ให้เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้า ก้าวทัน และก้าวไกล ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการออกแบบการวางผังเมืองเชียงราย ตามต้นแบบของกรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านศาสนา โดยการประกาศให้มีคริสตจักรเพิ่มขึ้น ด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ ท่านก็ได้ซื้อที่ดินมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งท่านยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งตลอดจนถึงทางด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ อีกมากมายจนนับมิถ้วน และท่านก็ยังทรงดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนชาวเชียงรายเสมอมา

โดยหมอบริกส์เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๐ ท่านเป็นคนชาวอังกฤษ สัญชาติแคนาเดียน และเป็นมิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสบีเทเรียน นอกจากที่ท่านจะทำประโยชน์นานัปการต่อจังหวัดเชียงรายกับผู้คนชาวเชียงรายแล้ว ท่านก็ยังทรงเป็นผู้ถือกำเนิด “โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค” โรงพยาบาลคริสเตียนแห่งแรกในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ในระหว่างการสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คนั้น หมอบริกส์ก็ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งสถาปนิกในการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งยังเป็นทั้งคนคุมงาน นอกจากนี้..ท่านยังได้สร้างที่พักของมิชชันนารี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของผู้จัดการโรงงานยาสูบ และได้สร้างโบสถ์ที่ประตูสลี รวมไปถึงศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ทำการไปรษณีย์ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย หรือสวนตุงและโคมนครเชียงราย ในปัจจุบัน

นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ เป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายอย่างมากมาย มิใช่เพียงแต่เป็นนักพัฒนา นักสร้าง นักวางผังเมือง และหมอรักษาโรคเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นหมอในการทำฟัน ช่างก่อสร้าง นักการเมือง นักศึกษา นักอุตสาหกรรม นักเผยแผ่ศาสนาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา และนักดนตรี รวมถึงยังเป็นผู้สอนฝึกหัดให้ชาวบ้านทำเตาเผาอิฐ และกระเบื้องหลังคา สอนการทำงานช่างไม้ ก่ออิฐและฉาบปูน

อีกทั้งท่านยังเป็นบุคคลผู้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารแบบถาวรโดยใช้อิฐ ไม้ และกระเบื้องหลังคาอีกด้วย โดยในเวลานั้นบ้านเรือนในเมืองเชียงรายเป็นอาคารไม้ไผ่ หลังคามุงจาก เป็นอาคารแบบไม่ถาวร ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว..หมอบริกส์ท่านยังเป็นนักเทศน์ที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงอย่างจริงจัง คำเทศนาว่ากล่าวของหมอบริกส์เต็มไปด้วยความแน่วแน่ ความมุ่งมั่นพยายาม มานะ อดทน

ส่วนคติพจน์ของหมอบริกส์ คือการเสียสละ โดยท่านได้พูดถึงการยอมสละชีวิตของพระเยซูคริสต์ในการไถ่บาปผู้คนให้เกิดความรอด และท่านหมอบริกส์ยังได้กล่าวอีกว่า “การเสียสละนั้นเป็นเรื่องสำคัญ” ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการที่เราเสียสละอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิหวังผลตอบแทนสักอย่าง เราก็อาจจะได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาโดยชอบธรรม

โดยนอกจากท่านจะได้สร้างสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนั้น หมอบริกส์ก็ยังได้สร้างสนามเทนนิสขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ที่บริเวณบ้านพักริมแม่น้ำกก เนื่องจากหมอบริกส์ชอบเล่นกีฬาเทนนิสมาก ๆ ทั้งนี้หมอบริกส์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานดูแลโรงเรียน งานสถาปนิกและก่อสร้าง ดูแลโรงพยาบาลและห้องจ่ายยา ทั้งยังต้องดูแลคริสตจักรหลายแห่ง ช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ชาวสยามและชาวอังกฤษอีกมากมาย

ท่านได้เปิดสถานีมิชชันนารีใหม่หลายแห่ง เป็นผู้ฝึกอบรมผู้คนให้เป็นช่างฝีมือ ช่างอิฐ ช่างปูน ช่างไม้ ฯลฯ รวมทั้งได้ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยงานคริสตจักรและโรงเรียน เพราะไม่มีผู้ใดที่เคยทำงานเช่นนี้มาก่อน โดยงานเหล่านี้นั้นเป็นงานหนักที่ทำให้ท่านเหนื่อยล้าแทบหมดสิ้น และยังต้องเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศหลายลักษณะ ตลอดจนถึงสภาพงานที่ยากลำบากแสนเข็ญ อีกทั้งสุขภาพของท่านเริ่มทรุดโทรมโดยหมอบริกส์ป่วยเป็นโรคลำไส้

ต่อมา..ในวาระสุดท้ายของนายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ ท่านได้ไปพักรักษาตัวที่ประเทศแคนาดา และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒ ซึ่งพระคุณของนายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ นั้นมากเกินที่จะกล่าวพรรณนาออกมาเป็นคำ ๆ ถูก เพราะท่านเป็นผู้มีความสามารถในหลายๆ ด้าน (Best All Around) แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอให้พระเจ้าได้ทรงรับเกียรติจากมิชชันนารีท่านนี้ ที่ได้ทุ่มเทรับใช้ทุกสิ่งอย่างด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดก็ตาม ชาวเชียงรายทุกคนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่มีหมอบริกส์มาพัฒนา และสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ดีต่อชาวเชียงรายทุกคน ดังนั้นพวกเราควรที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณในตัวหมอบริกส์เป็นอย่างสูง

แม้ว่าในปัจจุบัน นายแพทย์วิลเลียม เอ. บริกส์ จะเสียชีวิตลงไปเป็นเวลา ๑๐๐ ปีแล้ว แต่คุณงามความดีที่ท่านทำต่อจังหวัดเชียงรายยังคงอยู่มิได้เลือนหายไปไหน หมอบริกส์นับเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์ของประเทศและจังหวัดเชียงราย เป็นบุคคลอันเป็นที่รักของประชาชนชาวเชียงรายในอดีต โดยกว่า ๑๐๐ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำผลงานให้กับจังหวัดเชียงรายมากมายนานัปการ จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทอย่างสูงต่อการวางรากฐานทั้งการเมือง สังคม ศาสนาและการแพทย์ ซึ่งไม่อาจหาใครมาเทียบเคียงท่านได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียว

ที่มาบทความ : ktnanp

GALLERY

RECOMMENDED BY NOOZUP

Apple Store Play Store