NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
"Google Maps" เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลกิจกรรม (Event) ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Android
หมวด: Tech

"Google Maps" เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลกิจกรรม (Event) ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ Android

  • 430
  • 0
  • 1
HiTech

สำหรับโปรแกรมนำทางอย่างเช่น Google Maps ก็จะมีการเพิ่มเติมลูกเล่นต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังไม่ครบเครื่องซักทีเดียว ล่าสุดเว็บไซต์ Android Police กำลังทะลองฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดคือการสร้าง Event ลง Google Maps ซึ่งทำให้คนที่สนใจกดหาได้ทันที

วิธีการสร้างนั้นจะมี Contribute ตามด้วยปุ่ม Events เมื่อกด + หรือ เพิ่ม เราก็จะสามารถกรอกข้อมูลทั้งชื่องาน รายละเอียด สถานะที่ ระยะเวลา รวมถึงการเพิ่มรูป, อาหารภายในงาน, ระบุประเภทของงานได้ โดยเมื่อกดแล้วนอกจากเพิ่มใน Maps ได้แล้วยังสามารถให้ผู้ใช้งานบัฌนทึกลง Google Calendar ได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจะได้ใช้งานจริงเมื่อไหร่ คงต้องรอและติดตามกันต่อไป

ข้อมูล : Engadget

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store