NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

นักการเมืองไทย ?

นักการเมืองไทย ?
โก้ ภาสกร

นักการเมืองของไทยสำหรับตัวผม สามารถแบ่งได้ง่ายๆแต่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้มากที่สุดนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. นักการเมืองที่ก้าวมาจากจิตอาสา ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือช่วยทุกด้านเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ ช่วยทั้งด้วยเงินทองของตัวเอง หรือจากกองทุน หรือมีคนช่วยบริจาคเข้ามา ช่วยสังคมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งอะไร จนกระทั่งตัดสินใจเข้าสู่การเป็นนักการเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่าตำแหน่งทางการเมืองจะสามารถทำให้ตนเองสามารถช่วยสังคมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ คนแบบนี้ถึงจะมีไม่มาก แต่เมื่อเขาได้เป็นนักการเมืองแล้ว เขาก็ยังคงช่วยเหลือสังคม เท่าที่เขาจะช่วยเหลือได้ 

 

2. นักการเมืองที่จะทำงานช่วยสังคมเฉพาะตอนที่ต้องการคะแนนเสียง เฉพาะตอนที่เริ่มต้นงานการสมัครลงรับเลือกตั้ง นักการเมืองแบบนี้ ในเวลาปกติก็จะดำเนินชีวิตของตัวเองไป สนใจช่วยเหลืองานสังคมบ้าง และเลือกช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ในด้านชื่อเสียง/ความนิยมในปัจจุบันและในอนาคตเท่านั้น หากเห็นว่างานสังคมที่ไม่สามารถหวังผลทางด้านชื่อเสียงก็จะมองข้ามไป นักการเมืองแบบนี้เมื่อถึงช่วงเวลาในการเลือกตั้งอะไรสักอย่าง จะเห็นหน้าในสังคมบ่อย นั่นเพราะเขาหวังเพียงคะแนนสังคม เพื่อตัวเขาเอง

นักการเมืองทั้งสองแบบที่ได้กล่าวไปนั้น เชื่อว่าแบบแรกมีอยู่น้อยมากในสังคมไทย และเขาอาจจะไม่อยากก้าวไปสู่การเป็นนักการเมืองเลยก็ได้ แต่ถ้าเขาได้ก้าวไปสู่การเป็นนักการเมือง คงจะทำให้เมืองไทยของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน นักการเมืองอาชีพในแบบที่สองเชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการนัก

แต่ในวันนี้...เราชาวไทยไม่รู้ว่าจะต้องอดทนต่อเกมการเมืองไทยแบบนี้ต่อไปอีกเมื่อไร เมืองไทยจึงจะมีการเมืองที่ใสสะอาดอย่างที่เราฝันกันเอาไว้เสียที... เฮ้อ!!!

RECOMMENDED BY NOOZUP

Apple Store Play Store