NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

เรื่องราวระหว่างทาง_ อาสาพาไปเที่ยววัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เรื่องราวระหว่างทาง_ อาสาพาไปเที่ยววัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

วัดท่าซุงเป็นวัดขึ้นชื่ออีกวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2471 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2482 มีท่านเจ้าอาวาสทัั้งหมด 7 รูปมาแล้วด้วยกัน เจ้าอาวาส ณ ปัจจุบัน คือ  พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน   ท่านเจ้าอาวาสที่เราคุ้นหูได้ยินชื่อมากที่สุด คือ  พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) พ.ศ. 2528 - 2535 มีพระคาถาเงินล้าน อันโด่งดัง ใครได้สวดถือว่ามีบุญวาสนา เงินทองไหลมาเทมา หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  

บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น  สำหรับสิ่งที่น่าสนใจวัดท่าซุง  

1. วิหารแก้ว 100 ปี 

มีสิ่งสำคัญ คือ  หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณะภาพรวมทั้งยังเป็นที่รักษาสังขารร่างของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้ว และยังมีพระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประทานในวิหาร อีกด้วย วิหารแก้วจะเปิดให้ชมเป็นช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่ 9.00-11.45 น .และช่วงบ่าย 14.00-16.00 น.

 2. ปราสาททองคำ  

 สร้างด้วยฝีมือที่ประณีตงดงาม ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)ที่มาของคำว่า ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)  สร้างเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ ทรงเสวยราชย์เป็นปีที่ 50   และทาง สำนักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคำใหม่ว่า "ปราสาททองกาญจนาภิเษก" ปราสาททองคำ "

#เรื่องราวระหว่างทาง

Fanpage Facebook : www.facebook.com/streetcamara

GALLERY

วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
+ 10 วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วิหารแก้ว 100 ปี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

RECOMMENDED BY NOOZUP

Apple Store Play Store