NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

6 เกร็ดความรู้ประเพณีสงกรานต์

6 เกร็ดความรู้ประเพณีสงกรานต์
ทันข่าว Channel

1. ปัจจุบันปฏิทินไทยกำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ โดย ทั้ง 3 วันจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ
– 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์  เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
– 14 เมษายน วันเนา เป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าอยู่ราศีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้วสู่ราศีเมษ (วันครอบครัว)
– 15 เมษายน วันเถลิงศก เป็นวันที่เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่

2. สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษ เลยมีการเรียกรวมกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” เป็นพระเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย ก่อนที่ได้เปลี่ยนมาใช้วันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่าแทน แล้วใช้วันที่ 1 มกราคา เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2483 ให้เหมือนกับประเทศอื่นๆ

3. คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือผ่าวผ่าน โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั้นเอง

4. วันที่ 14 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันครอบครัว” เพื่อส่งเสริมให้เป็นวันที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว

5. สงกรานต์ไม่ใช่ประเพณีของชาวไทยเพียงชาติเดียว แต่เป็นประเพณีที่มีการฉลองในอีกหลายประเทศในเอเชียได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย 

6.  กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นมีหลายอย่าง เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และ กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนืองมาจากในสมัยก่อนนั้นเมื่อทุกคนเข้าวัด แล้วเวลาเดินออกจากวันก็มีเม็ดทรายที่ติดเท้าออกไปด้วย ดังนั้นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายจึงเปรียบดังการขนทรายกลับเข้าวัดเพื่อเป็นเติมเต็มทรายที่หายไป


ข้อมูล : Thunkhao Channel

RECOMMENDED BY NOOZUP

Apple Store Play Store