NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
วัดเสาเดียวที่ขอนแก่น เชื่อมสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม
หมวด: Food & Travel

วัดเสาเดียวที่ขอนแก่น เชื่อมสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม

  • 0.9K
  • 21
  • 8
KWANG ABC

 

- ไม้ขนาดใหญ่ถูกนำมาก่อสร้างคล้ายศาลเจ้าตั้งอยู่บริเวณริมน้ำบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายในประดิษฐานรูปปั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม ปางร้อยมือพันตาซึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันนำมาจากประเทศเวียดนาม เพื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวขอนแก่น ,นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจกันสร้างระหว่างคนไทย นั่นคือเทศบาลนครขอนแก่น ,ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศเป็นอย่างดี

หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงมีชื่อว่าวัดเสาเดียว จากลักษณะที่เรียก ก็เนื่องจากมีการสร้างตามแบบฉบับวัดเจดีย์เสาเดียวที่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่ฐานเจดีย์สร้างขึ้นจากเสาต้นเดียว

— และจากก้าวเเรกที่ทุกคนเห็นสถานที่วัดเสาเดียวจะสามารถซึมซับบรรยากาศที่เย็นสบาย ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ และสายน้ำบริเวณบึงแก่นนครบันไดที่เดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม ประมาณ 12 ขั้นบันได จะมีบทสวดขอพรติดตั้งไว้เป็นภาษาไทย และภาษาเวียดนาม เเละเชื่อกันว่าขอพรที่นี่หากตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจที่แน่วแน่จะประสบความสำเร็จ ตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน

- หากใครมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นก็สามารถมาเที่ยวชมความสวยงามของวัดเสาเดียวได้เพราะหากไปวัดเจดีย์เสาเดียวที่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามจะไม่เปิดให้เข้าชมช่วงฤดูหนาว แต่ที่ประเทศไทยมีให้ชมความสวยงามตลอดทั้งปี มีที่จังหวัดขอนแก่นและก็หาไม่ยากด้วย เพราะอยู่ในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร อำเภอเมือง 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store