NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
'รอยยิ้ม' กับ 'ความเงียบ'
หมวด: Life

'รอยยิ้ม' กับ 'ความเงียบ'

  • 139
  • 175
  • 1
เดือนกุมภา

เมื่อครั้งยังเยาว์วัยกว่านี้ เราได้เรียนรู้มาว่า 'รอยยิ้ม' เป็นตัวแทนของความสุข  ในยามที่จิตใจมีความสุข รอยยิ้มจะถูกถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเห็นเด่นชัดบนใบหน้า...

เมื่อครั้งยังเยาว์วัยกว่านี้ เราได้เรียนรู้มาว่า 'ความเงียบ' มักถูกใช้เพื่อลดความขัดแย้ง ลดแรงปะทะ ใช้เป็นเครื่องแสดงความรู้สึกไม่เห็นด้วยในเชิงสันติของผู้ที่ถูกเรียกว่ามีวุฒิภาวะแล้ว... 

แล้วชีวิตก็ค่อยๆ เติบโตไปพร้อมๆกับหัวใจดวงเดิมเมื่อครั้งยังเยาว์วัยดวงนั้น  จากที่เคยให้ค่ารอยยิ้มไว้ด้วยราคาที่สูงลิบลิ่ว และจ้องมองความเงียบด้วยจิตใจที่อึดอัดหวาดกลัว  ครั้นเมื่อผลึกความคิดที่เกิดจากการตกตะกอนของประสบการณ์ ที่ค่อยๆผ่านเข้ามา สอนให้ชีวิตได้เรียนรู้ว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิด และหมดลงเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดไป... ไม่ว่าจะเป็น 'รอยยิ้ม' ที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจที่มีความสุข หรือความเงียบที่เกิดขึ้นเพราะในส่วนลึกเกิดความขัดแย้ง ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่เคยมีครั้งไหนที่สุขใจแล้วนั่งยิ้มอยู่ได้เกินสามวัน หรือนั่งเงียบงันจมอยู่กับความขัดแย้งแบบนั้นได้เป็นเดือนเป็นปี 

เมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจนมาถึงตรงนี้ ชีวิตก็เริ่มค่อยๆซึมซับและเรียนรู้แล้วว่า ในยามที่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องร้องขอความเห็นใจ ความเห็นต่างเพียงไม่มากไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาเป็นถ้อยแถลง และความสุขไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องงัดออกมาโอ้อวด เมื่อนั้นรอยยิ้มอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในยามที่มีความสุขเพียงเท่านั้นและความเงียบอาจไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกถึงความขัดแย้งอีกต่อไป 

เมื่อชีวิตมาถึงวัยที่ค่อยๆผลัดออกจากความเยาว์ เราจึงได้เรียนรู้แล้วว่า  จริงๆแล้วชีวิตก็มี 'รอยยิ้มปรากฏขึ้นในหัวใจท่ามกลางความเงียบ' ได้ ในทุกๆวัน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store