NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
พูดไปทำไมมี คนดีเต็มแผ่นดิน
หมวด: Politics

พูดไปทำไมมี คนดีเต็มแผ่นดิน

  • 574
  • 0
  • 16
ลีลา พญาหงส์

คนหนึ่ง นัมเบอร์วันของกองทัพ
คนหนึ่ง สุดยอดพีรามิดตุลาการ


คนหนึ่งก็แข็งกร้าว คนหนึ่งก็มาถามสังคม แปลกใจกับมุมมอง ความคิดของท่าน เหมือนประชาชนไร้สมอง หรือเสมือนหนึ่งประชาชนเป็นทาสต้องยอมรับสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้มีอำนาจโยนให้ กำหนดให้ ความไม่ชอบมาพากลหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนี้ หลายคนต้องนิ่ง สงบ เหมือนน้ำท่วมปาก ยกตัวอย่างง่าย ๆ แค่เรื่องนาฬิกาหรู กระบวนการตรวจสอบยังไม่สามารถทำให้ความเคลือบแคลงสงสัยกระจ่างได้ แต่กลับจบง่าย ๆ ด้วยคำตอบที่ว่า...ยืมเพื่อนมา  

ทั้งนี้เมื่อ วันที่ 26 เม.ย. 62 ในงานสัมมนาอบรม  ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา ประธานศาลฎีกา นายชีพ จุลมนต์ ได้ถามสังคมเกี่ยวกับเรื่ององค์กรตาม รธน.ว่า " ปัญหาทุกวันนี้คนไทยเราไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดการปกครองประเทศ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่องค์กรต่างๆ ไว้  ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ศาล องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ  ทุกอย่างเขียนไว้ในกฎหมายหมด แต่คนไทย  สังคมไทยเราไม่ยอมรับองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  เมื่อวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็ไม่พอใจ คนไทยส่วนหนึ่งไม่ยอมรับ ถามว่า  สังคมเราจะอยู่ได้อย่างไร หากเราไม่ยอมรับ  ก็จะกลายเป็นใช้ความพึงพอใจส่วนตัว สังคมไม่สงบสุข  ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวที่เป็น ทั่วโลกแม้ประเทศซึ่งอ้างว่า  ศิวิไลซ์ ประเทศเจริญแล้ว หากไม่พอใจรัฐ ก็ออกมาก่อความวุ่นวายมากมาย  จึงอยากฝาก ถ้าเราไม่ยอมรับกติกา ไม่ว่ากติกาใดๆทั้งสิ้น ก็วุ่นวาย  หากเราไม่เห็นด้วยกับกติกาก็ต้องแก้กติกาก่อน  แต่เมื่อวินิจฉัยหรือตัดสินออกมาแล้ว ไม่มีทางพึงพอใจได้ทุกฝ่าย" (http://www.nationtv.tv/main/content/378707626)

ทันทีที่ข้อความดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับการแสดงความเห็นคัดค้านมุมมองของ ปธ.ศาลฎีกา มากมาย โดยสรุปได้ว่า มันไม่ได้ผิดที่องค์กร แต่มันผิดที่ตัวบุคคล เพราะการปฏิบัติหน้าที่หรือวินิจฉัยใด ๆ มันไม่ชอบ ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับการหาสูตรปาร์ตี้ลิสท์ สมมุติว่ามีอยู่สองสูตร สูตร ก กับ สูตร ข ถ้ามีความชัดเจนไม่ตีเผื่อตีกันซ่อนเร้นอะไรไว้ ก็ระบุก่อนการเลือกตั้งได้เลยว่าเอาสูตร ก หรือ ข ทุกอย่างก็จะจบด้วยกฎ กติกา ที่ชัดเจน

                    

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store