NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ถอดบทเรียน "น้ำพุ" จากอดีตถึงปัจจุบัน
หมวด: Campus

ถอดบทเรียน "น้ำพุ" จากอดีตถึงปัจจุบัน

  • 676
  • 14
  • 10
ลีลา พญาหงส์

"น้ำพุ" เป็นเรื่องราวที่คุณสุวรรณี สุคนทา นักเขียนชื่อดังในแวดวงวรรณกรรมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของท่านลงในหนังสือชื่อ "เรื่องของน้ำพุ" ซึ่งเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงของคุณสุวรรณีที่กล่าวถึงลูกชายที่ชื่อ"น้ำพุ" หรือ วงศ์เมือง นันทขว้าง ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของคุณสุวรรณี กับ อาจารย์ทวี นันทขว้างอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไปติดยาเสพติดจนเสียชีวิตในที่สุด (ตอนที่น้ำพุเสียชีวิต คุณสุวรรณีได้แยกทางกับ อ.ทวี และมาแต่งงานใหม่กับ นายศิริสวัสดิ์ พันธุมสุต)

การเสียชีวิตของน้ำพุ ผู้เขียนไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าเกิดจากอะไร ผู้ปกครองผู้บริหารประเทศ? ปัญหาครอบครัว? สังคม? เพื่อน? หรือ......ตัวน้ำพุเอง? แต่ประเด็นนี้ผู้เขียนจะพุ่งเป้าไปที่ ยาเสพติด

จากอดีตเมื่อตอนที่น้ำพุเสียชีวิต 28 พฤษภาคม 2517 ถึงปัจจุบัน 4 พฤษภาคม 2562 (ขณะเขียนบทความนี้) ปัญหายาเสพติดไม่ได้ลดน้อยหรือหายไป มีข่าวปราบ/จับกุมทั่วทุกหัวระแหง ถึงแม้สมัยหนึ่ง คือ สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ยาเสพติดเกือบสูญพันธุ์ไปจากไทย มีการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดอย่างหนักและเด็ดขาด แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรถูกรัฐประหาร นโยบายการปราบยาเสพติดของรัฐบาลต่อ ๆ มาเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ผู้เขียนไม่ทราบ แต่จากสถานการณ์ที่สำนักข่าวรายงานข่าวก็รู้ว่า ยาเสพติดกลับมาระบาดเหมือนเดิม

ในอนาคต เราจะยังคงวนเวียนอยู่กับยาเสพติดนานแค่ไหน.... ผู้บริหารประเทศเท่านั้นที่จะรู้และทำได้ อยู่ที่ว่าใครจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนสมัยทักษิณ ชินวัตร ที่กำหนดการปราบยาเสพติดเป็นนโยบายแห่งชาติ!!!

(ขอบคุณจากสมาชิกพันทิพหมายเลข 913321)

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store