NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
แปรงสีฟัน
หมวด: Life

แปรงสีฟัน

  • 550
  • 0
  • 0
่jupiter18

  

                                               แปรงสีฟัน

“เมื่อก่อนใครๆ ก็ต่างบอกกันว่า แปรงสีฟันที่ดีต้องด้ามตรง แม้แต่ในห้องเรียนคุณครูก็มักจะบอกมาอย่างนั้นแล้วลองกลับมามองดูแปรงสีฟันในห้องน้ำของเราดูสิว่าตอนนี้ด้ามของมันเป็นเช่นไร? มันบ่งบอกอะไรถึงเราบ้างนั้นคือ ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการเกิดขึ้น   ไม่มีสิ่งใดแน่นอน  และไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  บนโลกใบนี้  เพราะฉะนั้น จงคิด  ลงมือทำ  ลงมือทดลอง ลงมือพิสูจน์  แล้วพัฒนามันต่อไปจนถึงเป้าหมายในตัวของมันเอง.”

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store