NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไม่รู้จริงๆ
หมวด: Funny

ไม่รู้จริงๆ

  • 674
  • 367
  • 1
Laziness ขี้เกียจได้ดี

บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเอง ว่าเป็นอะไร อยากทำอะไร มันเบื่อไปหมด 

เอ๊ะ!! รึเป็นโรคซึมเศร้า  

เปล่าหรอก  แค่ขี้เกียจะ 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store