NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
“เถาเป่า” เปิดบริการใหม่ “รับจ้างเถียงแทน” แถมประกัน ไม่ชนะไม่คิดเงิน
หมวด: World

“เถาเป่า” เปิดบริการใหม่ “รับจ้างเถียงแทน” แถมประกัน ไม่ชนะไม่คิดเงิน

  • 779
  • 197
  • 6
News

“เถาเป่า” เปิดบริการใหม่ “รับจ้างเถียงแทน” ให้กับคนที่อยากบวกแต่ไม่กล้า แถมประกันไม่ชนะไม่คิดเงิน

สื่อออนไลน์ประเทศจีนรายงานว่า เถาเป่า (Taobao) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน เปิดบริการใหม่ รับจ้างเถียงหรือทะเลาะแทน โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะไปโต้เถียงกับเป้าหมายทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความ โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 5-200 หยวน (ประมาณ 20-900 บาท) ขณะที่ทางทนายความชี้ว่า บริการดังกล่าว “ผิดกฎหมาย” เข้าข่ายคุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

Red Star News สื่อออนไลน์ของจีน ระบุว่า บริการทะเลาะแทน (代吵架) หรือ ด่าแทน (代骂架) คือการจ้างคนไปโต้เถียงใส่คู่กรณี ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงหรือไม่มีความสามารถตีฝีปากกับคู่กรณีได้

โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญไปจัดการถกเถียงหรือต่อว่าคู่กรณีแทนตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง และผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกภาษาที่จะใช้ได้ด้วย ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่พูดจีนกลาง กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน เซี่ยงไฮ้ ไหหลำ และภาษาถิ่นอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการรับประกันด้วยว่า หากเถียงไม่ชนะก็จะไม่รับเงิน ส่วนค่าบริการจะต้องชำระผ่านวีแชท หรือ QQ ซึ่งเป็นบริการรับชำระสินค้าในเว็บไซต์เถาเป่า

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวด้วยว่าบริการดังกล่าวถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก มีการเผยแพร่แชทการสอบถามตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีการตั้งกลุ่มแชทเฉพาะให้บริการนี้

ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายบอกว่า บริการรูปแบบดังกล่าวควรกำหนดอายุขั้นต่ำ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคู่กรณี เพื่อป้องกันผลกระทบหรือทำร้ายจิตใจคู่กรณีจนทำให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น

ด้านทนายความและนักกฎหมายในจีนระบุว่า บริการดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย ถือเป็นการคุกคาม ดูถูกเหยียดหยาม ละเมิดความเป็นส่วนตัว หากสถานการณ์ร้ายแรงอาจมีความผิดทางอาญา

ข้อมูล : new.qq.com, new.qq.com, WeChat Top Stories ภาพ : 应届教育网

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store