NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
วิจัยลึกไปไหน
หมวด: Campus

วิจัยลึกไปไหน

  • 570
  • 1
  • 1
gitratio

  

                #campus หลายคนเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม้จะต่างคณะหรือสาขามีวิชาเรียนที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าปีใดปีหนึ่งคงเคยศึกษาวิชา วิชาหนึ่ง มีแทบทุกคณะ สาขาและอาจจะแตกแขนงได้อีกหากเรียนในสาขาการตลาด วิชานั้นคือวิจัย หรือถ้าปริญญาโทหน่อยก็จะเรียกว่าตามแผนที่เรียนว่าค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ขึ้นอยู่กับการเลือกเรียนว่าจะไปแบบไหน ความแตกต่างของค้นคว้าอิสระคือกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าตอนสอบจำนวนอาจารย์ที่ถามน้อยกว่า ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์กลุ่มตัวอย่างจะมากขึ้น อาจารย์อย่างน้อยสามคนเวลาสอบ 

                สิ่งที่ผู้เขียนได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยคืออาจารย์ได้พูดไว้ว่า “วิชาวิจัยการเรียนไม่มีอะไรผิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่มุมมอง เหตุผลและทฤษฎีที่นำเสนอ” เช่นว่าอาจารย์คนหนึ่งอาจบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แต่อาจารย์อีกคนอาจบอกว่าใช่ก็ไม่ได้มีใครที่ผิด เป็นต้น แถมยังบอกให้ผู้เขียนเตรียมใจไว้เลยว่า “แก้บ่อยไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งแค่ไหนก็ตาม” (พูดง่าย ๆ คือต้องอดทนทำส่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่าน) เป็นวิชาที่ทำให้หลายคนร้องไห้ไปเลยก็มี ถอดใจเรียนไม่จบก็เห็นอยู่บ้าง แล้วถ้าเจออาจารย์ที่เข้มงวดมากอาจทำให้ผู้เรียนท้อแท้ได้ ตั้งแต่ตั้งชื่องานวิจัยที่กว่าอาจารย์จะให้ผ่านก็ยากแล้วไหนจะต้องเจอสูตรคำนวณผนวกกับสถิติ ซึ่งบางทีจะได้ความเห็นจากอาจารย์ว่า “น่าจะเพิ่มสูตรนั้น สูตรนี้อีกนะ แล้วอ้างอิงน่าจะเพิ่มตำราภาษาอังกฤษมากกว่านี้” ความคิดของผู้เขียนในตอนนั้นคือ “จะวิจัยลึกไปไหนกันนะทำงานจะใช้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ได้เรียนคณะหรือสาขาวิจัยโดยตรงซะหน่อย”  รวมไปถึงการตั้งสมมติฐาน การแจกแบบสอบถามเพื่อให้ได้ครบ ความเชื่อถือของแบบสอบถาม ที่ลืมไม่ลงเลยคือการนำเสนอที่ต้องเจอการตอบข้อซักถามจากอาจารย์ซึ่งถ้าใครไปจ้างให้คนอื่นทำแล้วไม่ศึกษาให้ดีแค่ผลสรุปการคำนวณตอบไม่ได้ก็ตกได้ทันที บางมหาวิทยาลัยให้เป็นเกรด บางมหาวิทยาลัยมีแค่ผ่านกับไม่ผ่าน ซึ่งผู้เขียนเจอผ่านกับไม่ผ่านก็ติดรอมาพอสมควรกว่าจะผ่าน

                หลักสำคัญที่ทำให้ผู้เขียนผ่านจุดนั้นมาได้ข้อแรกคือความอดทน ข้อสองคือค้นคว้าหาข้อมูลดูทฤษฎีที่เข้ากับงานเรามากที่สุด รวมทั้งงานค้นคว้าเล่มอื่นที่ใกล้เคียงกับเรา (แต่อย่าลอกนะ เพราะอาจารย์เค้ารู้อยู่ดี อาจารย์บางท่านอาจจะอ่านงานวิจัยมาเยอะไม่แน่อาจจะเจอเล่มที่เราอ่านก็ได้) เพื่อมาเป็นเหตุผลประกอบ  ข้อสุดท้ายคือต้องดูแนวทางอาจารย์คนนั้นว่าเน้นแบบไหนก็ปรับตัวไปตามความเหมาะสม หวังว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้เล่าให้ฟังจะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนที่ต้องเจอและสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ผ่านวิชานี้ไปได้นะครับ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store