NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
อิสรภาพ
หมวด: Life

อิสรภาพ

  • 611
  • 62
  • 2
Nurse writer

 ด้วยอายุที่ต่างกัน เขาสั่งสอนและบังคับให้เธอทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการ ราวกับเธอเป็นเด็กน้อยในสายตาที่ต้องอยู่ในโอวาทตลอดเวลา

เธอจึงขออิสรภาพคืนจากเขาเพื่อจะก้าวผ่านความทรงจำอันเลวร้ายและเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่รักและพร้อมจะเข้าใจเธอ

"ผมรักคุณที่สุดและจะไม่ยอมสูญเสียคุณให้กับใคร"

เธอเอื้อมมือไปจับแขนทั้งสองข้างของเขาเอาไว้แน่นก่อนจะใช้เล็บจิกเนื้อที่แขนของเขาเพื่อให้ปล่อยเธอเป็นอิสระ

เมื่อแรงจิกค่อยๆเบาลงจนเธอคลายมือออกดวงตาของเธอแดงก่ำทิ้งทุกอย่างลงอย่างหมดเรี่ยวแรงรวมถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะโบยบินโหยหาอิสระด้วยจิตวิญญาณ

ภาพ pixabay 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store