NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ดอกมะลิมีดีอะไร ทำไมคุณจำเป็นต้องรู้
หมวด: Living

ดอกมะลิมีดีอะไร ทำไมคุณจำเป็นต้องรู้

 • 802
 • 23
 • 2
Jirapinya.T

1. ดอกมะลิ : จากดินสู่ดาว

 • ต้นดอกมะลิเป็นพืชไม้พุ่มหรือไม้เถา จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับมะกอก ทั่วโลกมีประมาณ 200 ชนิด
 • ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในสภาพภูมิอากาศอบอุ่น เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา และเอเซีย 
 • ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ดอกมะลิร้อยเป็นพวงมาลัยกลม เพื่อคล้องบนศีรษะของผู้หญิง
 • ชาวไทยพุทธนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยไหว้พระในวันโกณและวันพระ
 • เทศกาลสงกรานต์ของไทยนิยมใช้ดอกมะลิลอยในน้ำผสมน้ำอบและดินสอพอง
 •  ในประเทศจีนและบางประเทศ นิยมนำดอกมะลิมาตากแห้งแล้วใช้ร่วมกับชาเขียว ผสมน้ำอุ่นดื่มเป็นน้ำชาบำรุงกำลัง
 •  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมนำดอกมะลิมาใช้เป็นดอกไม้ประดับผม และใช้ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา เทศกาลต่างๆ เป็นต้น

2. ทำไมดอกมะลิจึงเป็นดอกไม้ประจำชาติ?

 • บางประเทศให้ความสำคัญกับดอกมะลิว่าเป็น "ดอกไม้ประจำชาติ"
 • รัฐฮาวาย : ดอกมะลิ หรือที่เรียกว่า pikake ปลูกแพร่หลายบนเกาะฮาวาย และศิลปินนิยมนำไปใช้เรียกขานในบทเพลง 
 • ปากีสถาน :  ดอกมะลิ หรือที่เรียกว่า chambeli/yasmin เป็นดอกไม้ประจำชาติ
 • ไทย : ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแม่ แต่ในทางการแพทย์นิยมนำไปใช้ในการผลิตยารักษาโรค จึงถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม
 • พม่า ลาว และกัมพูชา ให้ความสำคัญและนำไปใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย
 • อินโดนีเซีย : ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำชาติ รู้จักในท้องถิ่นว่า "melati putih" ชาวอินโดนีเซียนิยมใช้ดอกมะลิในพิธีแต่งงาน โดยเฉพาะบนเกาะชวาจะได้รับความนิยมสูงสุด
 •  ซีเรีย: ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์เมืองซีเรีย รู้จักกันในนามเมืองแห่งดอกมะลิ

3. การซื้อขายดอกมะลิในตลาดของไทย

 • ผู้เขียนเคยศึกษาวิจัยเรื่องตลาดไม้ดอกของไทย และมีร้านขายดอกไม้ที่ตลาดศรีเมือง ราชบุรี
 • ดอกมะลิเป็น 1 ใน 6 ไม้ดอกเศรษฐกิจของไทย ซื้อขายมากที่สุดที่ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ
 • ทุกวันพระ ชาวไทยพุทธนิยมไหว้พระด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • วันแม่แห่งชาติ ชาวไทยจะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปไหว้แม่ ตามความเชื่อที่ว่า ดอกมะลิคือสัญลักษณ์ของความเป็นแม่
 • แหล่งปลูกดอกมะลิในไทยพบมากที่สุดในภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นต้น
 • ดอกมะลิพบมากที่สุดในฤดูร้อน ประเทศเมืองหนาวจะพบมากในฤดูใบไม้ผลิ  ส่วนฤดูหนาว อากาศเย็น ดอกมะลิมีน้อย และราคาแพง 
 • ร้านขายดอกไม้ของผู้เขียนที่ราชบุรี ลูกจ้างจะร้อยพวงมาลัยดอกมะลิสดๆ จากชาวสวนที่เอามาขายให้ ขายพวงละ 10-30 บาท ถ้าพวงใหญ่ใช้ดอกมะลิสดอย่างเดียวราคาก็จะแพงขึ้น ได้รับความนิยมจากชาวราชบุรีอย่างมาก
 • ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่นิยมใช้ดอกมะลิในวันสำคัญทางพุทธศาสนา งานมงคลต่างๆ และพิธีกรรมทางศาสนา 
 • ผู้เขียนเชื่อว่า ดอกมะลิคือสัญลักษณ์ของ “A god has his day” หรือ "วันพระไม่ได้มีหนเดียว" 

___________________________________

Thank you sources :  

wikipedia.org and pixabay.com 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store