NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
MoP.T. ...มหัศจรรย์การคิด+
หมวด: Life

MoP.T. ...มหัศจรรย์การคิด+

  • 1.3K
  • 203
  • 20
PYThm

  

***********ปัจจุบันในสังคมรอบตัวเรานี้มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมาย เราเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่า “บุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้ มีอะไรในตัวของเขาที่ต่างจากคนทั่ว ๆ ไปอย่างเรา ๆ”  หากเราลองคิดอย่างเร็ว ๆ ก็จะพบว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเหล่านั้น ก็น่าจะมีความขยัน ประหยัด อดทน มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นมากกว่าคนทั่วไป แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ซึ่งหากมองลึกเข้าไปอีกขั้น ก็จะพบว่า พวกเขาเหล่านั้นล้วนมีพลังที่คอยสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ ที่มาจากครอบครัว และคนรอบข้าง นั่นก็คือการมีครอบครัวที่ดีและกัลยาณมิตรที่ดี

แต่หากมองลึกเข้าไปให้มากกว่านั้นอีก บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเหล่านั้น จะมีมุมมองความคิดที่ลึกซึ้ง มีพลังมหาศาลและเป็นพลังที่ดีที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกจิตใจของพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งพลังที่ว่านี้เรามองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ เราเรียกมันว่าพลังสร้างสรรค์ (Creativity) หรือพลังการคิดบวก (Positive Thinking) นั่นเอง ซึ่งการมองโลกในแง่ดีและมีความคิดในเชิงบวกจะทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง ครอบครัวและคนรอบข้าง จึงทำให้บุคคลเหล่านี้ประสบความสำเร็จ

ความคิดในเชิงบวกที่มีในแต่ละคนอาจเกิดมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวมาตั้งแต่เกิดจนโต แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเลยทีเดียว มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เราสามารถค้นหาและพัฒนาความคิดในเชิงบวกให้เกิดกับตัวเราเองได้

**********ความคิดในเชิงบวกเป็นปรัชญาแนวคิดที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นปรัชญาแนวคิดที่นักปราชญ์ นักปรัชญา ครูบาอาจารย์ ในอดีตสั่งสม สั่งสอน และถ่ายทอดให้ผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน แนวคิดเหล่านี้เป็นธรรมชาติ เป็นความจริง เป็นแนวคิดที่ดี เป็นแนวคิดเชิงบวก เป็นแนวคิดที่สามารถเพิ่มพลังสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรา

ตามหลักพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา เราจะเป็นในสิ่งที่เราคิด เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิด คนที่ประสบความสำเร็จมักคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการและจะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักคิดถึงปัญหา ความทุกข์ใจ ความไม่พอใจ ดังนั้น วิธีคิดหรือแนวคิดจึงมีผลต่อการประสบความสำเร็จของเรา 

**********ความคิดในเชิงบวก นอกจากจะเป็นผลมาจากการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัว ครูบาอาจารย์ ส่วนหนึ่งแล้ว เรายังสามารถเพิ่มทักษะและนิสัยการเป็นคนที่คิดในเชิงบวกได้จากการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้ด้วยตัวเอง โดยคนที่ต้องการฝึกตัวเองให้เป็นคนที่คิดในเชิงบวกหรือมองโลกในแง่ดีนั้น ต้องค้นหาแรงบันดาลใจ บวกกับต้องมีความอดทน อดกลั้น จึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น

คนที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกฝนเป็นคนคิดในเชิงบวกทั้งหลาย มักจะชอบอ่านบทความดี ๆ ชอบอ่านชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่สนใจ บางคนพัฒนาตนเองจากการมีบุคคลต้นแบบที่ตนเองชอบ รู้ว่าเขาทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ ฝึกหรือพัฒนาตนเองตามคนที่เราชอบหรือศรัทธา พยายามคิดและมองโลกเหมือนอย่างคนที่เราชอบเพราะเราอยากประสบความสำเร็จ รู้จักพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่มีคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี 

**********ความคิดในเชิงบวกนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวเราเองแล้ว มันยังเป็นพลังอย่างหนึ่งซึ่งสามารถส่งผลถึงคนที่อยู่รอบข้างได้อย่างน่ามหัศจรรย์ บางคนมองว่าการคิดเชิงบวกรวมถึงการมองโลกในแง่ดีนี้ จะส่งผลทำให้เรามีความมุ่งมั่น มี Passion ในการใช้ชีวิตถึงแม้จะต้องผ่านความยากลำบากมา แต่ในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ มีนักพูดหลาย ๆ ท่าน อาทิเช่น มาร์ติน เซลิกแมน ฌอน บูรณะหิรัญ และขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร เป็นต้น ได้กล่าวไว้ว่า “อย่ากลัวกับสิ่งที่เราไม่รู้ ถ้าเราเรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งพอ มันอาจไม่มีอะไรน่ากลัวเลย บางคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำมันยาก ทำไม่ได้หรอก โดยที่ยังไม่ได้ลองทำดู จริง ๆ มันอาจไม่ยากอย่างที่เราคิด บางทีเราอาจมีความสามารถมากกว่าที่เราคิด บางคนจินตนาการถึงความสำเร็จในอนาคต จินตนาการถึงการที่มีผู้คนยกย่อง และจินตนาการถึงความสุขในสภาพแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ ทำให้มีฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเมื่อมีความสุข แม้จะยังไม่สำเร็จก็ตาม แต่สารแห่งความสุขที่หลั่งออกมานั้นทำให้เรามีความสุข สุขภาพดี และสามารถนำเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดาย

นักจิตวิทยาสมัยใหม่เชื่อว่า สมองคนเราเหมือนกระดาษโดยถ้าเราพับกระดาษมันจะยับยู่ยี่ตามรอบพับ ดังนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร เราต้องพยายามคิดแบบนั้น คนที่คิดเชิงบวกหรือมองโลกในแง่ดีจะพบโอกาสในทุก ๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะไม่ดี ส่วนคนที่คิดในเชิงลบหรือมองโลกในแง่ร้ายจะเห็นแต่ปัญหารอบตัว แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีก็ตาม คนที่คิดในเชิงบวกหรือมองโลกในแง่ดีมีความเชื่อที่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง ถ้าเราทำอย่างไรเราจะได้อย่างนั้น ถ้าเราพลาดเราแก้ไขได้ ไม่โทษผู้อื่น มองไปข้างหน้า ไม่คิดหรือพูดกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตที่ไม่ดี ไม่คิดว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของโชคชะตา การคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ไม่ดี ส่งผลทำให้เราไม่สามารถก้าวออกจากจุดที่ไม่ดีนั้นได้ ทำให้เรากลัวความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ทำให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นและไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้

คนที่ประสบความสำเร็จจะมองอุปสรรคเป็นบทเรียน เป็นครูที่ดี ใช้อุปสรรคนั้นเป็นบันไดแต่ละขั้นเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จ คนที่คิดในเชิงบวกจะรู้จักคุณค่าของสิ่งดี ๆ ที่อยู่ในชีวิต เมื่อเราพอใจกับสิ่งดี ๆ ในชีวิตเรา มันช่วยให้เราค่อย ๆ ปลดปล่อยความคิดด้านลบของเรา ชีวิตเราก็จะมีความสุข ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยพลังสร้างสรรค์ที่ดีจากความคิดที่ดีในเชิงบวกของเรา

*********กล่าวโดยสรุป ความคิดในเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี จึงเป็นพลังอำนาจอย่างหนึ่งสามารถส่งผ่านให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกได้ ผ่านทางการแสดงออกทางสีหน้า รอยยิ้ม คำพูด ความคิดต่าง ๆ และนำมาซึ่งความประทับใจของผู้คนรอบข้าง ทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและนำไปสู่การประสบความสำเร็จได้

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store