NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รักษาน้ำใจ
หมวด: Life

รักษาน้ำใจ

  • 602
  • 53
  • 4
loukkonlek

เรามักจะไม่ปฏิเสธการร้องขอจากคนอื่นหรอก และเราก็ไม่ค่อยอยากจะรับเรื่องที่ร้องขอมาสักเท่าไหร่เหมือนกัน เพียงแต่เป็นการรักษาน้ำใจกันก็เท่านั้น แต่ในบางที บางครั้ง กลั้นใจปฏิเสธไปเลยว่าไม่อยากรับคำร้องขอ อย่าทำให้ตัวเอง

ลำบากใจกับการตัดสินใจนั้น แล้วก็อย่าตอกย้ำคนที่ร้องขอด้วยการโกหกว่ายินดีให้

ไม่มีใครอยากทำตัวให้เป็นภาระหรอก แล้วก็ไม่มีใครอยากเห็นคนรอบข้างกลายเป็นภาระด้วย

...loukkonlek

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store