NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เยือน!! ถิ่นคนมอญ ตลาดคลองสามวา
หมวด: Food & Travel

เยือน!! ถิ่นคนมอญ ตลาดคลองสามวา

 • 1K
 • 0
 • 3
Jirapinya.T

ผู้เขียนชอบเดินตลาด ตอนเช้าทำบุญตักบาตรแล้วต้องปั่นจักรยานไปตลาด ตอนเย็นก็ยังไปตลาดนัดอีกครั้ง ไม่มีอะไรจะซื้อแต่ก็ไป ขอให้ได้ไปเดินดูของดูคน คุยกับคนขายคนซื้อ ดูความเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นชีวิตก็เลยผูกพันอยู่กับตลาด 

 • Max Webber นักคิด นักวิชาการชาวเยอรมัน เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเมืองของชุมชนไว้ว่า “ชุมชนที่จะเรียกว่าเป็นเมือง (urban) ได้นั้น ประกอบด้วย ตลาด เพราะว่าตลาด คือ สัญลักษณ์ของความเป็นเมือง เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตชุมชน ที่ได้พัฒนาถึงขั้นมีการแบ่งงานกันทำ เกิดเป็นอาชีพต่างๆ”
 • ขณะเดียวกัน ชีวิตสังคมของชุมชนจะเกิดการแบ่งแยกหรือคล้อยตามชีวิตเศรษฐกิจ ผู้คนเกิดความแตกต่างทางความคิดและเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน
 • และเมื่อไรก็ตามที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นก็จะส่งผลให้ชุมชนนั้นมีชีวิต เศรษฐกิจคึกคัก มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของสินค้าและเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายมากขึ้น และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นก็จะแตกต่างไปจากชีวิตดั้งเดิม 
 • ดังนั้น “ตลาด” จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเมืองหรือชุมชน 

อย่างที่ทราบ เขตคลองสามวาชนพื้นเมืองดั้งเดิมจะเป็นชาวมอญกับมุสลิมจากชายแดนภาคใต้ ชาวมอญจะอยู่ริมคลอง บ้านชั้นเดียว ทำนาทำสวน วิถีชีวิตดั้งเดิม วัดก็จะเป็นวัดมอญ ชื่อวัดก็เขียนด้วยภาษามอญ ส่วนกลุ่มมุสลิมก็จะมีชุมชนของเขา มี รร.สุเหร่า อยู่คนละฟากถนน อยู่ริมคลองเหมือนกัน ทำนาทำสวนเหมือนกัน แต่คนมอญจะค้าขายมากกว่าคนมุสลิม  

คนมอญจะปลูกผักมาวางขายเอง ผักปลอดสาร ดูหน้าคนขาย ลูกสาวโตจนมีหลานเรียนมหาวิทยาลัย ป้าก็ยังดูสาวสวยอยู่เลย สุขภาพกายและใจดีมากๆ ผู้เขียนเป็นลูกค้าประจำ ป้าจะยืนยันการันตีผักปลอดสารแน่นอน 100% กินแล้วไม่มีเจ็บไม่มีป่วย คนมอญอีกรายจะขับรถไถขนกล้วย ผักสด ดอกบัว ไข่เป็ด ไข่ไก่ ปลาสด ปลาแห้ง มาขายวันเสาร์-อาทิตย์ วันโกณ-วันพระ รายนี้จะขายดี ผักปลอดสาร ผักสดๆจากสวน ขนมาเท่าไหร่ก็ขายหมด

บางครั้งผู้เขียนจะเรียกแบบนี้ว่า ตลาดทางเลือก (alternative markets) เป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้า เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบอาหารท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง อาหารผลิตในระยะทางที่ใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้ โดยตลาดทางเลือกจะเป็นตัวกลางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสพบกัน จากรายงานวิจัยที่เผยแพร่ใน New Economics Foundation ปี 2002 พบว่า

 • ถ้าผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่นโดยตรงจะสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้มากถึง 2.5 เท่า 
 • ในขณะที่หากผู้บริโภคจับจ่ายผ่านห้างสรรพสินค้า รายได้ดังกล่าวจะหมุนเวียนกลับไปสู่ท้องถิ่นเพียง 1.4 เท่า

และรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Food Distribution Research ปี 2007 พบว่า

 • ผู้บริโภคจะเลือกจับจ่ายในตลาดที่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากเกินไป ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปตลาดไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น

บ้านผู้เขียนอยู่ห่างจากคลองสามวาประมาณ 80 เมตร จากหน้าบ้านเดินผ่านสวนกล้วยก็จะถึงตัวคลอง ชีวิตริมคลองก็ยังเป็นแบบดั้งเดิม ชาวบ้านก็ยังหาปลา เก็บผักบุ้ง เป็นแบบนี้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว พระออกบิณฑบาตตอนเช้าก็จะเดินริมคลอง เดินผ่านสวนกล้วยเข้าท้ายซอยหมู่บ้าน เดินผ่านออกถนนใหญ่กลับวัด 

วิถีชีวิตคนมอญริมคลองสามวา ยังคงเหนียวแน่นกับชีวิตเดิมๆ ทำมาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ปลูกผัก เก็บผักขายกำละ 5 บาท 10 บาท ขายได้วันละ 200-300 บาทก็มี คนซื้อก็ชอบซื้อด้วย ยุคนี้ยิ่งปลอดสาร ปลูกเองขายเอง คนยิ่งชอบ เก็บสดๆ ใหม่ๆ เก็บผักตอนเย็นหรือเช้ามืด พอตี 5 ก็เอาออกมาวางขาย ยังไงก็ขายได้ 

การค้าขายยุคใหม่ ศูนย์กลางการค้าไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าอย่างที่เคยเป็นในอดีต แต่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 

 • ศูนย์กลางของคุณค่าที่เคยพิจารณาที่ตัวสินค้าหรือบริการจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ประสบการณ์ที่คนซื้อแต่ละคนได้รับ เรียกโดยทั่วไปว่า ความประทับใจ 
 • ทำให้คนปลูกและคนขาย มีส่วนร่วมกับคนซื้อในการสร้างคุณค่าสำหรับการบริโภคอย่างจริงจัง 
 • ส่งผลให้คนซื้อมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าและอาศัยประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
 • ไม่ยึดติดยี่ห้อ ยึดติดคนผลิต หรือยึดติดคนขาย แต่จะมองที่คุณค่าที่ตนเองได้รับมากขึ้น

หากวิถีชีวิตดั้งเดิมยังคงเหนียวแน่น "One Community One Market หนึ่งชุมชนหนึ่งตลาด” ก็ยังจำเป็นต้องมี เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามฐานานุรูปของตน ดังคำกล่าวที่ว่า “ทำการศึกโดยไม่ใช้กระบี่ การตลาดที่ดีที่สุดคือไม่ต้องทำการตลาด การบอกต่อจึงเป็นสุดยอดของการตลาด (word of mouth viral marketing) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิผลที่สุด”

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store