NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ตลาดต้นไม้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแหล่งรวมต้นไม้ทุกชนิดไปจนถึงต้นไม้หายาก
หมวด: Food & Travel

ตลาดต้นไม้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแหล่งรวมต้นไม้ทุกชนิดไปจนถึงต้นไม้หายาก

  • 1.8K
  • 0
  • 4
KWANG ABC

ต้นไม้หลากหลายชนิดถูกนำมาตั้งไว้ในร้านจำหน่ายต้นไม้ที่มีมากกว่า 40 ร้านซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีทั้งไม้ยืนต้น, ไม้ดอก, ไม้ประดับ อาทิ ต้นมะม่วง, ต้นส้ม, ต้นทับทิม, ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่, ต้นกุหลาบ, ต้นมะลิ, ต้นคุณนายตื่นสาย, ต้นกล้วย เป็นต้น นอกจากนี้ร้านต่างๆ ยังจำหน่ายปุ๋ย หรือบางร้านจำหน่ายกาบมะพร้าว และกระถางต้นไม้อีกด้วยซึ่งถือว่าที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางที่จำหน่ายต้นไม้ ขนาดใหญ่อีกแห่งในจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียว เพราะประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่ถ้านึกจะซื้อต้นไม้, ปุ๋ย, อุปกรณ์ตกแต่งสวน ก็จะมาที่ตลาดต้นไม้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูได้จากจำนวนประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อต้นไม้ทุกวัน และมีจำนวนมาก โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าวันธรรมดา

สำหรับตลาดต้นไม้ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store