NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
โจร 500
หมวด: Funny

โจร 500

  • 761
  • 0
  • 8
ชูชาติ ใจแก้ว

โจร 500

เมื่อได้ยินคำนี้ทำให้นึกถึงประวัติของพระโมคคัลลานะ

ที่พอจำได้คร่าว ๆ ที่เล่าว่า พระโมคคัลลานะนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เก่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ที่สุด

หรือเก่งทางด้านแสดงปาฏิหาริย์ จนทำให้สาวกของลัทธิอื่นเลื่อมใสศรัทธาและหันมานับถือและเข้าร่วม

กับพุทธศาสนามากขึ้น ทำให้เกิดความไม่พอใจจากเจ้าลัทธิเหล่านั้น จึงจ้างโจรมาฆ่าหลายครั้ง

แต่ไม่สำเร็จเพราะท่านสามารถเอาตัวรอดได้ แต่สุดท้ายก็ไม่รอดถูกทำร้ายจนดับขันธ์ในที่สุด

ข่าวการถูกรอบสังหารของพระโมคคัลลานะ เหล่าสาวกจึงเกิดปุจฉาถามพระพุทธเจ้า

ว่าเป็นเพราะเหตุใด

พระพุทธเจ้าจึงเล่ากรรมแต่ชาติปางก่อนว่า

เมื่อชาติที่ผ่านมาพระโมคคัลลานะนั้น เป็นลูกของพราหมณ์ครอบครัวหนึ่ง

แต่พ่อแม่ของตนเป็นคนพิการตาบอดทั้งสองคน

ต่อมาเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งภรรยาของเขานั้น

ไม่ชอบพ่อแม่ของสามีเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนพิการทางสายตาและเป็นภาระของตน

จึงพยายามเป่าหูสามีว่าให้นำพ่อแม่ไปทิ้งในป่าเสีย

แรกๆเขาก็ไม่อยากทำเพราะถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ของตน

แต่ภรรยาของเขาก็รบเร้าและใช้มารยาหญิงต่าง ๆ นานา

จนทำให้เขาใจอ่อน

วันหนึ่ง เขาจึงพาพ่อแม่ออกเดินทางบอกว่าจะพาไปเที่ยว

ครั้นเมื่อมาถึงป่าได้ทิ้งพ่อแม่ของตนเองไว้กลางป่า

และทำเสียงเหมือนโจรจำนวนมาก (สำนวนคือโจรห้าร้อย) 

ซึ่งในนั้นก็มีโจรที่ภรรยาเขาจ้างมาเพียงไม่กี่คน

เมื่อพ่อแม่ของเขาได้ยินเสียงโจรเยี่ยงนั้น

พ่อแม่เขาก็บอกให้ลูกชายตนรีบหนี

ท้ายสุดเมื่อพ่อแม่ของเขาถูกโจรที่จ้างมาทุบจนตาย

เขาจึงสำนึกได้ว่าพ่อแม่ของตนนั้นรักตนยิ่งกว่าภรรยา เพราะขณะที่ถูกโจรทำร้ายนั้นยังตะโกนบอกให้ตนหนีเพราะรักและเป็นห่วงลูกมาก

แต่การสำนึกได้นั้นมันก็สายเกินกาลเสียแล้ว

ด้วยเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนนี้จึงทำให้พระโมคคัลลานะ

ถูกโจรทุบทำร้ายจนดับขันธ์ในที่สุดโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จากเรื่องที่เล่ามีปรากฏคำว่า โจร 500 อยู่ แต่ไม่ได้หมายถึงจำนวนนับว่าห้าร้อยคน

แต่หมายถึงกลุ่มโจรที่มีจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่ถึงห้าร้อยคน หรือมากกว่านั้นก็ได้

ตามหน่วยนับของอินเดีย จึงมาเล่าสู่กันฟังเท่าที่นึกขึ้นได้ครับ

ปัจจุบันกลายเป็นคำเปรียบเปรยกลุ่มคนที่ปล้นของความรู้สึกของผู้อื่นว่าโจรห้าร้อยก็มี

จริงๆ แล้วก็มีคำอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับคำว่า 500 หลายคำ เช่น ผีบ้า 500 เป็นต้น

จบครับ ผีบ้าห้าร้อย  55555

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store