NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวทำบุญวัดหนองแวงพระอารามหลวงช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จำนวนมาก
หมวด: News

ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวทำบุญวัดหนองแวงพระอารามหลวงช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จำนวนมาก

  • 539
  • 0
  • 0
KWANG ABC

ในช่วงเช้าวันนี้  (8 มิถุนายน 2562) ภาพพระสงฆ์กำลังรับสังฆทานจากญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีให้เห็น ตั้งเเต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาทำบุญ และกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ซึ่งจุดแรกเมื่อ เข้ามาในบริเวณโบสถ์  ก็จะเข้าไปบูชาดอกไม้, ธูปเทียน และเข้ามา กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า โดยจะมีบทสวดตั้งเป็นป้ายไว้ให้ด้านหน้า หลังจากนั้น ก็จะไปบูชาสังฆทาน ซึ่งที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงแห่งนี้ จะมีตั้งไว้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปถวายพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

ในส่วนของวันนี้ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์จะเห็นว่า มีประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง จำนวนมาก เพราะเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมาช้านาน ประกอบกับการก่อสร้างเจดีย์ 9 ชั้นของวัดที่สวยงาม 

สำหรับวัดหนองแวงพระอารามหลวง ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านการก่อสร้างโดยจะเรียกกันอีกชื่อว่า วัดพระธาตุ 9 ชั้น จากการสร้างเจดีย์ทั้งหมด 9 ชั้น เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าทำบุญตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ทุกวัน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store