NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
วันไหว้ครู
หมวด: Life

วันไหว้ครู

  • 605
  • 14
  • 1
ต้นหลิว13

"พฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือนมิถุนา 

ก็เวียนมาบรรจบพบอีกหน

เหล่านักเรียนพากันหาดอกไม้อย่างวกวน 

เพื่อจะได้จัดพานกันไหว้คุณครู"

13 มิถุนายน 2562 ปีนี้ เป็นปีที่พิเศษเพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้เขียน จึงทำให้รู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ่งกับการได้เป็นครู 

นักเรียน ชั้น ป.5/1 ปีนี้ เราตั้งใจทำกันอย่างมีความสุข ทุกคนช่วยกันออกแบบ ช่วยกันเก็บดอกไม้ ช่วยกันตกแต่งพานกันอย่างตั้งใจ 

》พานธูปเทียน (พานผู้ชาย) ได้ออกแบบเป็นนกแองกี้เบิร์ดสีแดง สดใส เหมือนกับเด็กๆจะค่อยโบยบินไปพร้อมกับความรู้ที่ได้รับจากคุณครู 

》พานดอกไม้ (พานผู้หญิง) ได้ออกแบบเป็นพวกมาลัยเพื่อขอขมาคุณครูที่ได้ล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา และใจ 

♡พวกเด็กๆทำอย่างตั้งใจ และสวยงามในสายตาครู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่ 1 แต่พานของพวกหนูได้ที่ 1 จาก ♡ ครูไปแล้วนะ

《《《☆☆☆พานไหว้ครู ไม่ใช่เป็นเพียงจัดแล้วเพื่อประกวดเอารางวัล แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรัก ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ที่จะจัดประดับตกแต่งให้ครบองค์ประกอบและยังได้สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย ☆☆☆》》》

#วันไหว้ครู

#ต้นหลิว13

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store