NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ส่วนหนึ่งของวังหน้า คือ "ท่าพระจันทร์" ที่ผูกพันกันมานาน
หมวด: Food & Travel

ส่วนหนึ่งของวังหน้า คือ "ท่าพระจันทร์" ที่ผูกพันกันมานาน

 • 0.9K
 • 1
 • 3
Jirapinya.T

ถ้าเอ่ยท่าพระจันทร์หรือชุมชนท่าพระจันทร์ คนทั่วไปมักจะไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเอ่ยถึงสนามหลวง คนทั่วไปมักจะรู้จักและจำได้ ท่าพระจันทร์ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราชและถนนพระจันทร์ เป็นชุมชนดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ ในอดีตเคยเป็นย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตพระนคร สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของชุมชนท่าพระจันทร์ คือ 

 • เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในปัจจุบันหลายอย่าง เช่น เป็นแหล่งความรู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
 • เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน 
 • เป็นที่ตั้งของแหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนา คือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาพระปริตรธรรมของภิกษุ สามเณรอีกด้วย 
 • ท่าพระจันทร์ในอดีตส่วนหนึ่งเป็นของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้าคนแรกของราชวงศ์จักรี 
 • ต่อมาได้มีการขายเปลี่ยนมือให้เอกชนบางส่วน และพื้นที่ของท่าพระจันทร์ในอดีตเป็นพื้นที่ของวัดมหาธาตุฯด้วย 
 • ปัจจุบันที่ดินส่วนใหญ่ในย่านนี้เป็นของเอกชน และบางส่วนเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งปล่อยให้เช่าเป็นรายปี 
 • “ท่าพระจันทร์” ในอดีตคนจำนวนหนึ่งเข้ามาค้าขาย พวกเขาอพยพมาจากต่างจังหวัดมาตั้งรกรากอยู่บริเวณท่าพระจันทร์ แล้วกล่าวขานกันว่า บริเวณชุมชนแห่งนี้สามารถมองเห็นพระจันทร์สวยเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ท่าพระจันทร์” ดังที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ชุมชนท่าพระจันทร์นอกจากจะมีคนไทยอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่แล้ว ยังมีคนไทยเชื้อสายจีนส่วนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย สังเกตจากมีศาลเจ้าซือกงและเจ้าแม่ทับทิมประดิษฐานไว้ในชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความเชื่อในเรื่องศาลเจ้าอยู่มาก และพวกเขาจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี 

 • คนไทยในชุมชนท่าพระจันทร์มีความผูกพันกับความเป็นวังหน้ามานาน เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนเคยเป็นวังหน้า ช่วงวันขึ้นปีใหม่ทุกปีจะมีพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
 • คนในชุมชนแห่งนี้เชื่อว่า ถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงจะไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำมาค้าขาย ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเคารพและศรัทธาต่อวังหน้าของคนในชุมชนท่าพระจันทร์ก็คือ ในบ้านจะมีรูปปั้นของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้า) ไว้สำหรับบูชากราบไหว้
 • คนในชุมชนท่าพระจันทร์มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 
 • สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายเป็นจำพวกขนมไทย พ่อค้าแม่ค้าหลายร้านทำขนมไทยอร่อยมากจนขึ้นชื่อว่าเป็นของดี ผู้คนนิยมซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ สินค้าอื่นๆ จะเป็นของจากฝั่งธนบุรีพายเรือข้ามฟากมาค้าขาย 
 • ส่วนของที่มีชื่อเสียงมากๆ ในย่านนี้คือ ตลาดพระเครื่องและชุดครุยรับปริญญาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการค้าขายที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 • ตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์มีชื่อเสียงประมาณ 50 กว่าปีมาแล้ว ความมีชื่อเสียงนั้นคาดว่ามาจากอยู่ใกล้วัดมหาธาตุฯ ตลาดพระเครื่องจึงได้อานิสงส์จากการอยู่ใกล้วัดเต็มๆ 

ในส่วนของชุดครุยหรือชุดรับปริญญา ได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนท่าพระจันทร์ สันนิษฐานว่าเพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเกิดตลาดชุดครุยขึ้นมา 

 • เดิมมีร้านชุดครุยเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่ง ระยะต่อมามีคนสนใจและเปิดกิจการร้านชุดครุยมากขึ้น จากร้านเดียวพอมีชื่อเสียง คนรู้จักมากขึ้น ก็มีร้านอื่นๆ ทยอยเปิดให้บริการจนกลายเป็นย่านชุดครุยหรือชุดรับปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่าพระจันทร์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 • จุดเด่นของทำเลค้าขายท่าพระจันทร์เริ่มจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจตกต่ำอย่างมาก คนที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนมีความต้องการพื้นที่ทำการค้าขายและอยู่อาศัยได้ด้วย ตึกแถวเก่าๆ จึงเปิดให้จับจองซื้อหาเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่นั้นมา 
 • ชุมชนท่าพระจันทร์มีชื่อเสียงด้านสินค้าหลากหลายประเภท นอกจากมีชื่อเสียงเป็นแหล่งการค้าแล้ว ยังมีความสำคัญในการเดินทางโดยทางเรืออีกด้วย ในย่านใกล้เคียงมีท่าเรือหลายท่าให้บริการประชาชนข้ามฟากและเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรี กรุงเทพฯชั้นใน และฝั่งธนบุรี 

ชุมชนท่าพระจันทร์นอกจากจะมีเสน่ห์เป็นชุมชนที่มีอาหารการกินมากมายหลายอย่างแล้ว เสน่ห์อีกอย่างก็คือ สถาปัตยกรรมไทยผสมผสานยุโรป ซึ่งเก่าแก่และโดดเด่นมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขตพระนคร 

 • สถาปัตยกรรมเหล่านี้ ส่วนหนึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ลักษณะบ้านเรือนเป็นตึกแถวทำด้วยไม้เรียงรายกันไป ชั้นล่างอาคารปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย บางคูหาต่อเติมเป็นห้องปรับอากาศ แต่บางคูหายังรักษารูปแบบคงเดิมไว้ 
 • ในขณะที่ชั้นบนของตึกมีลักษณะเดียวกัน คือ อนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้เป็นรูปแบบเดียวกันแลดูสวยงามมีเสน่ห์ 
 • บริเวณที่ตึกเก่าได้รับความสนใจและมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมจะเห็นอยู่ในตรอกมหาธาตุ และซอยกลางที่มีความสวยงามอย่างมาก คงความเป็นชุมชนโบราณ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างดี
 • บริเวณนอกจากจะเป็นตลาดพระเครื่องและชุดครุยรับปริญญาแล้ว  ยาสมุนไพรต่างๆ ของเก่าของโบราณก็มีวางขาย ผู้เขียนเคยซื้อไปฝากคนแก่หลายครั้ง จำพวกยานวด ยาดม ยาชง 
 • ถ้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้ามถนนมาก็จะเห็นร้านค้าเหล่านี้เรียงรายตามแนวถนน ร้านอาหารอร่อยก็มีหลายร้าน บรรยากาศคลาสสิก และมีร้านขายเครื่องประดับสวยๆ งามๆ ที่ผู้หญิงชื่นชอบหลายร้าน 

คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้มายาวนานเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเปลี่ยนคนกี่รุ่นต่อกี่รุ่น จุดเด่นของย่านนี้ก็คือ 

 • รักและหวงแหน พวกเขามีความรู้สึกรักและผูกพันกับชุมชนอย่างลึกซึ้งและมีความใกล้ชิดกับศาสนา วัง วัด และมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยา 
 • ความรู้สึกร่วมของพวกเขาคือต้องการให้ชุมชนแห่งนี้มีความคึกคักอย่างนี้ตลอดไป เพราะพวกเขามีความสุขกับสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ตื่นเต้นกับการเตรียมของค้าขาย และได้สัมผัสชีวิตนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาไม่ขาดสาย 
 • ในส่วนของที่อยู่อาศัยในย่านใกล้เคียง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ 
 • ที่พักอาศัยที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณถนนสนิทวงศ์ ซอย 13 ถือว่าเป็นที่พักอาศัยใกล้เมือง เดินทางสะดวก และรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีสถานีรถไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์ 13 
 • เดินทางแค่ 1 สถานีก็ถึงสถานีแยกไฟฉาย จากนั้นเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระจันทร์ได้ง่าย 
 • ที่สถานีแยกไฟฉายให้ใช้ถนนพรานนกเดินทางตรงมายังโรงพยาบาลศิริราช แล้วนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าศิริราชหรือท่าพรานนกข้ามมายังท่าพระจันทร์ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

___________________________________

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: resource.lib.su.ac.th

ภาพปก: pixabay.com

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store