NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ตลาดประชานิเวศน์ 1
หมวด: Life

ตลาดประชานิเวศน์ 1

  • 524
  • 8
  • 0
พี่กิ๊บ59

 

 หลากหลายสารพันเรื่องราวชาวตลาด เอากันแบบใกล้ตัวก็คือตลาดประชานิเวศน์ 1 เพราะเดินแทบทุกวันจนเกือบเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สอง ช่วงนี้ตลาดมีการปรับปรุงขนานใหญ่ในส่วนที่เป็นตึกแถวถูกรื้อเพื่อทำใหม่จึงเหลืออยู่เพียงตลาดสดไว้ให้ผู้คนเดินจับจ่าย 

 ร้านค้าที่อยู่ด้านในมากมายเกินบรรยาย เริ่มต้นที่ร้านขายผลไม้อัธยาศัยดี๊ดี ร้านนี้แนะนำว่าน่าซื้อ ป้าที่ขายไม่รู้ชื่ออะไร ท่าทางใจดี คุยกับแกหลายครั้งก็ไม่รู้จักชื่อกันหรอก เย็นๆ แกก็มีปอกผลไม้ขาย 3 ถาด 50 ก็ถือว่าน่ากินและไม่แพง 

  เอาเป็นว่าใครผ่านเข้ามาตลาดนี้ หากต้องการซื้อผลไม้ก็เดินหาร้านตามภาพที่แนบมานจ๊ะ

  

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store