NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ธรรมมะบำบัด
หมวด: Life

ธรรมมะบำบัด

  • 558
  • 2
  • 3
ฟาลา

พอพูดถึงเรื่องธรรมมะคงจะเริ่มง่วงนอนแล้วละ.. ธรรมมะเป็นเหมือนคำสอนที่เป็นเหมือนแรงยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้ ในเวลาที่เราทุกข์ใจ ผิดหวัง ไม่สบายใจ หรือ พบเจอปัญหาหามากมายในชีวิต สิ่งที่เรามักจะทำคือการ เข้าวัดกราบพระ ขอพร ....

การกราบพระขอพรเป็นพียงเครื่องบรรเทาจิตใจเพื่อให้เรามีความหวัง มีความสบายใจมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้น

อย่ารอคอยโชคชะตาโดยที่ไม่ลงมือทำนะคะ ดั่งคำพระที่ว่า...

      ธรรมมะ ไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นของจริง
     เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์

       หลวงพ่อชา สุภัทโท

 

เขียนโดย : ฟาลา

ภาพสถานที่ วัดหลวงพ่อโสธรวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store