NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไขปริศนาบนพื้นโลก 1
หมวด: Campus

ไขปริศนาบนพื้นโลก 1

  • 545
  • 0
  • 0
ARAIGUMA

ปริศนาลายเส้นโบราณนาซคา Nazca

อารยธรรมสาบสูญแห่งเปรู เส้นนาซคา หรือที่เรียกกันว่า Geoglyphs จีโอกลิฟ-ภาพหรือลวดลายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว อยู่ที่ทะเลทรายปัมปา โคโลราดา Pampa Colorada แถบที่ราบคูมานา ประเทศเปรู เป็นภาพเรขาคณิต คน สัตว์ ต้นไม้และดอกไม้ขนาดใหญ่และยาวคลุมพื้นที่หลายกิโลเมตรที่มาของภาพ>https://is.gd/TXj7A8

จากที่แรคสนใจจึงไปศึกษามาและแรคขอสรุปสั้นๆ ดังนี้:

เส้นนาซคา ไม่ได้ถูกทำขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวอย่างที่มีนักวิจัยบางกลุ่มพยายามเชื่อมโยงแต่อย่างใด แต่เกิดจากชาวนาซคาเองเป็นคนสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 1400-2200 ปีก่อน เนื่องจากชาวนาซคานั้นมีความคล้ายกับชาวอียิปต์มากทางด้านความรู้ ทั้งเรื่องการสร้างพีระมิด การทำมัมมี่ การทำระบบชลประทาน หรือด้านดาราศาตร์ สันนิษฐานได้จากการขุดพบเครื่องเคลือบหรือวัตถุโบราณที่มีลวดลายเดียวกันกับภาพที่ปรากฏบนเป็นเส้นนาซคา โดยชาวนาซคานั้นใช้วิธีการทำง่ายๆ นั่นก็คือการตั้งสเกลจากเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น แล้วใช้คนจำนวนมากในการทำเส้นขึ้นมาโดยการขุดไถเอาหินหรือดินสีเข้มออกเผยให้เห็นชั้นดินสีอ่อนตามต้องการ และที่ภาพดูมีความสมดุลกันก็ด้วยการใช้หมุดไม้ในการระบุตำแหน่ง และจากหลักฐานต่างๆ นักวิจัยได้ให้ผลสรุปออกมาหลายประเด็นถึงเห็นผลที่ชาวนาซคาทำเส้นนี้ขึ้น

1.เกี่ยวข้องกับเรื่องดาราศาสตร์ เนื่องจากภาพที่ปรากฏมีความคล้ายกลุ่มดาว และมีการค้นพบสระน้ำของชาวนาซคาที่มีไว้เกี่ยวกับการดูดวงดาวอีกด้วย

2.ระบบชลประทาน เนื่องจากมีการค้นพบว่ามีระบบทางเดินน้ำใต้ดินกว่า 15 แห่งใต้เส้นนาซคา

3.เพื่อบูชาเทพเจ้า เพื่อขอฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก ดูได้จากหลักฐานการค้นพบเซรามิกที่ถูกทุบวางอยู่มุมต่างๆ ของเส้นและช่วงหนึ่งที่เชื่อว่ามีการฆ่ากันเพื่อนำไปบูชายัญบนเส้นนาซคา จนกระทั่งชาวนาซคาหายสาบสูญไป บ้างก็ว่าอพยพไปหาพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ บ้างก็ว่ามีการสู้รบกัน

แต่ทั้งนี้สิ่งที่ชาวนาซคาเหลือไว้ก็คือเส้นนาซคา ที่ยังคงสภาพมาถึงทุกวันนี้ได้เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่แห้งจัดมีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 20 นาที/ปี แม้จะมีเหตุการณ์มาทำให้เส้นเกิดความเสียหายแต่ก็ได้หลายหน่วยงานเข้ามาดูแลและทำเป็นพื้นที่หวงห้าม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถขับรถไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อชมวิวและขึ้นเครื่องบินเพื่อไปดูความสวยงามของศิลปะบนพื้นทรายของชาวนาซคานี้ได้อย่างเต็มที่

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store