NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
สมองส่วนนี้ทำงานในด้านไหนน๊า ?
หมวด: Campus

สมองส่วนนี้ทำงานในด้านไหนน๊า ?

  • 558
  • 10
  • 0
NERD

สมองนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงต้องมีสิ่งที่มาปกคลุมอย่างเเข็งแรงและทนทาน อย่างกะโหลก เรามาดูกัน ว่าสมองแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรกันบ้าง 

Frontal lobe สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่ ในเรื่องของ ความคิด วิเคราะห์

Parietal lobe รวบรวมและประมวลความรู้สึก

Occipital lobe ในการมองเห็น

Temporal Iobe ในการได้ยิน

cerebellum ช่วยในการเคลื่อนไหว และการทรงตัว

Hippocampus ความจำระยะยาว

pituitary gland เป็นต่อมในการ ควบคุมและหลั่งฮอร์โมน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store