NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ท้องฟ้าแต่ละเวลาแต่ละที่
หมวด: Life

ท้องฟ้าแต่ละเวลาแต่ละที่

  • 642
  • 22
  • 0
ฟาลา

ผู้เขียนชอบถ่ายรูปท้องฟ้าถ่ายจากมือถือธรรมดาทุกรูป ยกเว้นรูปแรกกับรูปสุดท้าย

เพราะจันทร์แสงอ่อน ท้องฟ้ามืดแสนสงบ

พระอาทิตย์ทอแสงอ่อน ต้อนรับเช้าวันใหม่

เที่ยงแล้วจ้าไม่เบาเลยนะแสงพระอาทิตย์

บ่ายแล้วท้องฟ้าสวยสุดเมื่อประกอบกับภูเขา

ท้องฟ้าสดใสคู่กับต้นไม้สีเขียวก็เหมาะกันมากๆเลย

เย็นแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนให้พระจันทร์ขึ้นมาบ้าง

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store