NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไม่มีสัจจะในหมู่แมว
หมวด: Life

ไม่มีสัจจะในหมู่แมว

  • 615
  • 0
  • 16
ลีลา พญาหงส์

จากเหตุการณ์ที่หลายคนรับรู้รับทราบประเด็นการแย่งปลาทูของหมู่แมว ซึ่งมีแมวหลายฝูงหลายเหล่า บางฝูงบางตัวก็ไม่มีปัญหา จากทีแรกต้องได้ปลาทูแน่ ๆ 2 ตัว ถ้าไม่ได้จะออกจากฝูง แต่พอโดนหัวหน้าแมวแยกเขี้ยวคำรามหง่าวเดียวก็ถอยกรูด จากปลาทู 2 ตัว เหลือเป็นอะไรก็ได้ ก้างก็ได้ ไม่กินอะไรเลยก็ได้ ขอให้ได้อยู่ร่วมฝูงแมวก็พอ

 

 

วันนี้มีแมวฝูงใหญ่ออกมาเรียกร้อง ต้องได้ปลาทูตัวที่สัญญากันไว้ ถ้าไม่ได้มีปัญหาแน่ จะพาแมวหลายสิบตัวออกจากฝูงทันที ครั้นหัวหน้าแมวได้รับทราบปัญหานี้ ก็คำรามออกไปทันที ไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรให้ตัวไหนทั้งสิ้น ตัวไหนจะอยู่จะไปอย่างไรก็ไป ไม่สนใจ ฝูงแมวใหญ่ถึงกับจ๋อย ออกมาร้องเมี้ยว ๆ ตอบนับอย่างน่ารัก "ไม่ไปไหนก็ได้ แล้วแต่หัวหน้าแมวจัดสรรปลาทูให้"

เรื่องนี้ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝูงแมว แต่อยู่ที่หัวหน้าแมวไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้กับแมวตัวไหน ฝูงไหนเท่านั้นเอง ว่าถ้าไอ้ตัวหัวหน้าแมวได้กลับมาเป็นหัวหน้าแมวอีก จะจัดสรรปันส่วนปลาทูให้ตามที่แต่ละตัวแต่ละก๊วนต้องการ แต่ครั้นเมื่อได้เป็นหัวหน้าแมวแล้วกลับตระบัดสัตย์ เยี่ยงนี้จึงถือว่าไร้สัจจะในหมู่แมว นั่นแล

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store