NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.5
หมวด: Life

ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.5

  • 571
  • 22
  • 0
สโนว์

 ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.5 

 

เธอเหมือนปริศนา 

ที่ฉันต้องไข 

ว่าคิดอะไรอยู่ 

 

ความรัก มักจะมีอุปสรรค 

แม้จะมีอุปสรรค มาขวางเราไว้ 

ต้องฉันผ่านมันไป ให้ได้ 

 

ความรักของฉัน คือ เธอ 

ความรักของเธอ คือ ใคร  

 

ความรักก็เหมือน น้ำ 

เราไม่สามารถขาดน้ำได้ 

เธอก็เหมือนน้ำ ในชีวิตของฉัน 

 

เธอคือ คนที่ฉันฝันถึง 

เธอคือ คนที่คิดถึง 

เธอคือ คนที่ฉันรอ 

 

เธอ คือ ภาพลวงตา หรือ ความจริง 

 

ฉันหลงรักเธอ 

ตั้งแต่แรกเจอ 

แม้จะไม่รู้จักชื่อของเธอ 

 

 

 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store