NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
พอใจในสิ่งที่มี...ยินดีกับสิ่งที่ได้
หมวด: Life

พอใจในสิ่งที่มี...ยินดีกับสิ่งที่ได้

  • 549
  • 110
  • 1
Tookta

สุขอยู่ที่ใจ...หรืออยู่ที่ใคร

นั่นสิฉันก็ยังไม่รู้คำตอบว่าความสุขนั้นหาได้จากไหน...

วันเวลาผ่านไป.....

สรุปแล้วความสุขของฉันคือใจฉันเอง แล้วคิดได้ยังไง?

นั่นสิ!!!จริงๆแล้วตัวเรานั่นแหละที่ทำให้เกิดสุขและทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ใจ ความคิด สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเราและในตัวเราทำให้เราเจอแต่ทุกข์และสุขได้เสมอ พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำ...ฟังถ้อยคำแต่ดีๆ แค่นี่ก็สุขใจ

จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีทั้งรูปร่าง หน้าตา ฐานะ การเงิน การศึกษา ฯลฯ อย่าพยายามไปเหมือนใครเพราะทุกมีสิ่งที่สวยงามแตกต่างกัน ...

ยินดีกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับมา โอกาส เวลา เหล่านั้นจะพิสูจน์คุณค่าของตัวคุณเอง....

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store