NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
นักวิเคราะห์มอง Huawei จะขายสมาร์ตโฟนได้ 260 ล้านเครื่อง ในปี 2019 นี้
หมวด: Tech

นักวิเคราะห์มอง Huawei จะขายสมาร์ตโฟนได้ 260 ล้านเครื่อง ในปี 2019 นี้

  • 8
  • 0
Beartai

ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาด้านการค้ากับทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ Huawei ก็ยังคงมียอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนที่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปี 2019 นี้ โดยจำหน่ายไปแล้วถึง 250 ล้านเครื่อง

นักวิเคราะห์นามว่า Guo Minghao ได้คาดการณ์ว่า Huawei อาจจำหน่ายสมาร์ตโฟนได้สูงถึง 260 ล้านเครื่อง ในปี 2019 นี้ และได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ Huawei ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2019 นี้ คือตลาดประเทศจีน ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มสูงมากในปีนี้ โดยอีกปัจจัยหนึ่งมาจากตลาดต่างประเทศ แต่มิได้ระบุว่าเป็นประเทศในแถบใด

ทั้งนี้ Guo Minghao ได้คาดการณ์ว่า Huawei จะสามารถแก้ปัญหาในด้านการค้ากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ Huawei กลับมาแข่งกับ Samsung เพื่อขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ตโฟนรายใหญ่ของ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store