NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ตะเว็น
หมวด: Life

ตะเว็น

  • 538
  • 0
  • 4
อู๊ดดี้ เด้อ

แสงสีทองให้ชีวิตยามมื้อเช้า

สาดส่องผืนทุ่งนาสีเขียวขจี

ลงแขกเกี่ยวข้าวบ้านเฮาเด้อสู

สร้างความสมานสามัคคีกัน

 

วันเวลาเปลี่ยนแปลงไปซำได๋

กะคือท้องฟ้าเฮาเห็นอยู่สูมื้อ

จากมื้อนั้นฮอตมื้อนี้วันที่

แสงสายฝนสาดแสงลงมา

 

*ตะเว็นส่องแสงลงมา อยู่หม่องใด๋

ให้ความฮักความอบอุ่นเฮาหลาย

ตะเว็นบ่อดับสลาย ที่สุดขอบฟ้า

ความฮักสิอยู่คงทนอีกโดน

ตะเว็นส่องแสงลงมา อยู่หม่องใด๋

ให้พลังงานแสงโลกของเฮาหลาย

ตะเว็นบ่อดับสลาย ที่สุดขอบฟ้า

พวกเฮาฮักกันชั่วฟ้าดินสลาย

 

แสงเจิดจ้าบนท้องฟ้าส่งเสียงร้อง

ดั่งชีวิตเฮาที่ต้องก้าวผ่านพ้นไป

ตื่นนอนจากที่เฮาอยู่บนขี้ดิน

เพื่อค้นหาอายุอีกโดนป่านใด๋

 

ธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามนี้ไว้

แสงที่ส่องข้าวทุ่งนาเหลืองอุย

สายรุ้งมหัสจรรย์แม่น้ำสองสี

แสงยามแลงตกหล้าหลับฝันดี

 

 

 

 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store