NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Instagram เริ่ม “ซ่อนยอด Like” แล้วในบางประเทศ
หมวด: Tech

Instagram เริ่ม “ซ่อนยอด Like” แล้วในบางประเทศ

  • 443
  • 556
  • 5
Beartai

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา Instagram ได้ทดลอง “การซ่อนยอดไลก์ของรูปภาพหรือวิดีโอต่าง ๆ” สำหรับผู้ใช้ใน “แคนาดา” ล่าสุด Instagram ได้ขยายพื้นที่การทดลองนี้ออกไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นในอีก 6 ประเทศ

  • ออสเตรเลีย
  • บราซิล
  • ไอร์แลนด์
  • อิตาลี
  • ญี่ปุ่น
  • นิวซีแลนด์

มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ใช้โฟกัสที่รูปภาพหรือวิดีโอ มากกว่าที่จะมาดูที่ยอดไลก์ แต่ผู้ใช้ยังสามารถกดเข้าไปดูได้ด้านในเหมือนเดิม เพื่อจะได้ไม่ดึงความสนใจแทนรูปภาพหรือวิดีโอ

ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองเท่านั้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ หากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ในการดูรูปภาพหรือวิดีโอได้ ในการไม่ใช้ “ยอดไลก์” เปรียบเทียบ ฟีเจอร์นี้ก็อาจจะถูกใช้งานจริง

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store