NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รักษาศีลกี่ข้อดี
หมวด: Life

รักษาศีลกี่ข้อดี

  • 529
  • 0
  • 0
ชูชาติ ใจแก้ว

รักษาศีลกี่ข้อดี

นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาศีลที่พอจะจำเค้าโครงได้เรื่องหนึ่ง

แต่จำรายละเอียดไม่ได้ว่าพระอรหันต์องค์นี้ท่านชื่ออะไร

เรื่องมีอยู่ว่า

มีชายคนหนึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และอยากบวชเป็นพระ

จึงเข้าไปกราบพระอรหันตเถระองค์หนึ่ง

และถามว่าหากจะบวชต้องรักษาศีลกี่ข้อ

พระเถระบอกว่าต้องรักษาศีล 227 ข้อ

โห....เยอะมากครับ ไม่เอาดีกว่า ขอน้อยกว่านี้ได้ไหม

งั้นรักษาศีล 10 แบบสามเณร เอาไหม

ไม่เอาขอรับ มันยังเยอะอยู่

งั้นรักษาศีล 5 มีแค่ 5 ข้อเอง เอาไหม

โอ...มันก็ยังเยอะอยู่ดีครับท่านอาจารย์

งั้น...เธอจงรักษาศีลแค่ข้อเดียวพอ

ห่ะ!!! มีด้วยเหรอครับ ศีลแค่ข้อเดียว เอาครับ ผมรับ แล้วศีลข้อนี้ให้รักษายังไงครับ

ศีลข้อเดียวที่ว่า คือให้เธอจงรักษาจิตเพียงดวงเดียวของเจ้าให้ดี

นายคนดังกล่าวก็เห็นว่าแค่ศีลข้อเดียวและแค่การรักษาจิตให้ดีแค่นั้นไม่เห็นยาก

จึงรับเอาศีลเพียงหนึ่งข้อที่ว่า

เมื่อบวชเพียงไม่นานท่านก็บรรลุธรรมทันที

เพราะเมื่อรักษาจิตได้ก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลครอบคลุมได้ทั้งหมดแล้ว

.....

เจริญธรรมจึงชวนเธอมากินยำหน่อ

24 ก.ค. 62

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store