NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.10
หมวด: Life

ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.10

  • 554
  • 0
  • 0
สโนว์

ไดอารี่...เพ้อฝัน EP.10

 

แม้ว่า ตอนนี้เราจะไกลกัน 

แต่ในอนาคต เราจะมีกันและกัน 

 

ในยามสุข ฉันจะอยู่กับเธอ 

ในยามทุกข์ ฉันก็จะอยู่กับเธอ 

ไม่ว่าจะยามสุข หรือ ทุกข์ ฉันจะไม่ทิ้งเธอ 

 

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง 

การที่เราจะเอาชนะ อีกฝ่ายได้ คือ ต้องรู้เรื่องของเขา ทั้งของที่ชอบ และไม่ชอบ นิสัยเป็นยังไง จุดอ่อน จุดแข็ง และอะไรที่ทำให้เขาโกรธ 

 

แม้ฉันจะไม่ได้คิดถึงเธอทุกชั่วโมง 

แต่ฉันคิดถึงเธอทุกวัน 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store