NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
Citas y Modismos en Tailandés คำคม และสำนวนต่างๆ เป็นภาษาไทย
หมวด: Campus

Citas y Modismos en Tailandés คำคม และสำนวนต่างๆ เป็นภาษาไทย

  • 534
  • 0
  • 0
Suwannahong Brand

Citas y Modismos

ไอ้ตูดหมึก, ไอ้ห่าลากไส้ (คำด่าหยาบๆ) Leer “Ái Tud Múek, Ái Há Lak Sái” Significa “Un Coñazo” 

มาช้ายังดีกว่าไม่มา Leer “Ma Chá Yang Di Kwá Mái Ma” Significa “Más Vale Tarde Que Nunca” 

โอ้ พระเจ้า (คำอุทาน)  Leer “Óh Phra Cháu” Significa “¡Jesús!” 

ขอให้เจริญอาหาร (คำอวยพร) Leer “Jór Hái Cha Roen Ar Han” Significa “Qué Aproveche” 

อย่าเศร้าไปเลย, อย่าเสียใจไปเลย Leer “Yá Sráu Pai Loei, Yá Sia Chai Pai Loei” Significa “¡Anímate!” 

ชนแก้ว, ไชโย (คำพูดเฉลิมฉลอง) Leer “Chon Káew, Chai Yo” Significa “¡Salud!” 

เร็วๆ หน่อยดิ, อย่าชักช้า Leer “Rew Rew Nóy Di, Yá Chak Chá” Significa “¡Date Prisa!” 

ไม่รู้เว้ย, ฉันจะรู้มั้ย Leer “Mái Rú Wóei, Chán Cha Rú Mái” Significa “No Tengo Ni Idea” 

สมน้ำหน้า, สมควรโดนแล้ว (คำพูดเยาะเย้ย) Leer “Som Nám Ná, Som Juan Don Láew” Significa “Lo Mereces” 

อย่ามายุ่งกับฉัน, สาระแน Leer “Yá Ma Yúng Kab Chán, Sa Ra Nae” Significa “Déjame En Paz” 

จริงเหรอ, จริงดิ Leer “Chring Rúor, Chring Di” Significa “¡De Verdad!” 

โกงกันนี่หว่า, ไอ้ขี้โกง Leer “Kong Kan Ní Wá, Ái Jí Kong” Significa “¡Qué Timo!” 

ระวัง (คำอุทาน) Leer “Ra Wang” Significa “¡Ten Cuidado!” 

พูดเป็นเล่น, แกต้องล้อเล่นแน่ๆ Leer “Phud Pen Lén, Kae Tóng Lór Lén Náe Náe” Significa “Estás De Broma” 

เมื่อประตูบานนึงถูกปิดลง ประตูอีกบานก็จะเปิดขึ้น Leer “Múe Pra Tu Ban Núeng Thúk Pid Long Pra Tu Ik Ban Kór Cha Poed Júen” Significa “Cuando Una Puerta Se Cierra, Otra Se Abre” 

การอวดรู้ คือ ก้าวแรกของความเขลา Leer “Kan Uad Rú Jue Káw Raek Jóng Jwam Jláu” Significa “El Primer Paso De La Ignorancia Es Presumir De Saber” 

มีความทุกข์บนใบหน้า ดีกว่ามีรอยด่างในจิตใจ Leer “Mi Jwam Thuk Bon Bai Ná Di Kwá Mi Roy Dáng Nai Chit Chai” Significa “Más Vale La Pena En El Rostro Que La Mancha En El Corazón” 

ความกล้าไม่ใช่ความไม่กลัว แต่คือ ความกลัวพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป Leer “Jwam Klá Mái Chái Jwam Mái Klua Táe Jue Jwam Klua Phróm Kab Jwam Múng Mán Thi Cha Doen Ná Tór Pai” Significa “El Valor No Es La Ausencia Del Miedo, Sino El Miedo Junto A La Voluntad De Seguir” 

สู้แล้วแพ้ ดีกว่าชนะอย่างบังเอิญ Leer “Sú Láew Pháe Di Kwá Cha Na Yáng Bang Oen” Significa “Una Derrota Peleada Vale Más Que Una Victoria Casual” 

บางครั้งความพ่ายแพ้ ก็มีเกียรติกว่าชัยชนะ Leer “Bang Jráng Jwam Pháy Pháe Kór Mi Kiat Kwá Chai Cha Na” Significa “Hay Derrotas Que Tienen Más Dignidad Que La Victoria” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้ ไม่มีทางที่จะลืมหมดไป Leer “Síng Thí Dái Rian Rú Yáng Thóng Tháe Mái Mi Thang Thí Cha Luem Mód Pai” Significa “Lo Que De Raíz Se Aprende Nunca Del Todo Se Olvida” 

คนที่คิดว่าทำได้ ก็จะทำได้ คนที่คิดว่าทำไม่ได้ ก็จะทำไม่ได้ Leer “Jon Thí Jid Wá Tham Dái Kór Cha Tham Dái Jon Thí Jid Wá Tham Mái Dái Kór Cha Tham Mái Dái” Significa “El Que Piensa Que Puede, Puede El Que Piensa Que No Puede, No Puede” 

ผลตอบแทนของการทำความดี คือ การได้ทำความดี Leer “Phól Tob Thaen Jóng Kan Tham Jwam Di Jue Kan Dái Tham Jwam Di” Significa “La Recompensa De Una Buena Acción Está En Haberla Hecho” 

ความสงสัย คือ หนึ่งในบรรดาชื่อเรียกของความฉลาด Leer “Jwam Song Sai Jue Núeng Nai Ban Da Chúe Riak Jóng Jwam Chá Lád” Significa “La Duda Es Uno De Los Nombres De La Inteligencia” 

ความเยาว์ ไม่เกี่ยวกับอายุ Leer “Jwam Yau Mái Kíaw Kab Ar Yu” Significa “La Juventud No Tiene Edad” 

คนจนไม่ใช่คนที่มีน้อย แต่คือ คนที่ต้องการมาก Leer “Jon Chon Mái Chái Jon Thí Mi Nóy Táe Jue Jon Thí Tóng Kan Mak” Significa “No Es Pobre El Que Tiene Poco, Sino El Que Mucho Desea” 

ปัญหาจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป หากปัญหานั้นไม่มีทางแก้ Leer “Pan Ha Cha Mái Chái Pan Ha Ik Tór Pai Hak Pan Ha Nán Mái Mi Thang Káe” Significa “Un Problema Deja De Serlo Si No Tiene Solución” 

ความรักเข้าง่าย แต่ออกยาก Leer “Jwam Rak Jáu Ngáy Táe Ok Yak” Significa “El Amor Tiene Fácil La Entrada y Difícil La Salida” 

ใครที่สามารถพูดได้ด้วยดวงตา ก็สามารถจูบได้ด้วยการมอง Leer “Jrai Thí Sa Math Phud Dái Dúay Duang Ta Kor Sa Math Chub Dái Dúay Kan Mong” Significa “El Alma Que Hablar Puede Con Los Ojos También Puede Besar Con La Mirada” 

ปฏิเสธรักของใครสักคน, สลัดรักทิ้งไป Leer “Pa Ti Seth Rak Jóng Jrai Sak Jon, Sa Lád Rak Thíng Pai” Significa “Dar Calabazas A Alguien”

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store