NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
พระใบลานว่างเปล่า
หมวด: Life

พระใบลานว่างเปล่า

  • 614
  • 8
  • 3
ชูชาติ ใจแก้ว

พระใบลานว่างเปล่า

จำได้ว่าเคยอ่านเกี่ยวกับพระเถระรูปหนึ่งในธรรมบท

แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ว่าเรื่องอะไร แต่พอจำเค้าโครงของเรื่องได้ว่า

มีพระเถระรูปหนึ่งเป็นพระผู้มีพหูสูตคือมีความสามารถทางด้าน

ความทรงจำมากหรือเก่งด้านปริยัติมากและเป็นผู้พร่ำสอนเหล่าพระเณรและสาธุชน

ถือว่ามีชื่อเสียงพอควร จนหลงคิดว่าตนเป็นผู้ล้ำเลิศที่สุด

วันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ทุกครั้งที่พบพระองค์ พระพุทธองค์จะกล่าวทักด้วยประโยคว่า

ท่านคัมภีร์เปล่าหรือพระใบลานว่างเปล่าเสมอ

พระเถระท่านนี้ก็นึกสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้เรียกอย่างนั้น

จนวันหนึ่งท่านก็พอเดาได้ว่า เรานั้นเป็นนักเทศน์เป็นพหูสูตรเสียเปล่า

แต่ไม่เข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงเลย

ดังนั้น จึงออกไปแสวงหาอาจารย์หรือพระเถระรูปอื่นให้ช่วยสอน

พระรูปอื่นต่างไม่กล้าสอนเพราะต่างกล่าวว่า 

โอ้...ท่านอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่พวกเรามิกล้าสั่งสอนท่านหรอกครับ

แต่เพื่อปราบพยศและทิฐิมานะของพระเถระรูปดังกล่าว

จึงกล่าวว่า หากท่านอาจารย์ประสงค์จะปฏิบัติจริง

โปรดไปหาสามเณรผู้บวชใหม่ อายุ 7 ขวบเถิด

พระเถระได้เดินทางไปหาสามเณรรูปนั้น ซึ่งเป็นเณรผู้บรรลุอรหันต์แล้ว

เมื่อพบหน้าเณรพระเถระก็มีมานะในใจว่าเณรบวชใหม่จะรู้เรื่องอะไร

แต่เณรทราบวาระจิตของพระเถระแล้ว

จึงกล่าวว่าพระอาจารย์ผมคงสอนท่านไม่หรอก

พระเถระจึงแกล้งกล่าวขอว่าให้เณรช่วยสอนเถิด

เณรจึงลองใจพระเถระว่า หากท่านอาจารย์จะให้ผมสอน

ขอท่านอาจารย์จงเดินลงแม่น้ำจนกว่ากระผมจะสั่งให้หยุด

พระเถระได้เดินลงน้ำจริง ๆ และเริ่มคลายทิฐิมานะที่มีอยู่ออกทั้งหมด

เณรจึงบอกให้พระเถระกลับขึ้นมาดังเดิม

และกล่าวปริศนาธรรมว่า

มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีรู 6 รู มีเหี้ยอยู่ข้างในนั้น เหี้ยย่อมวิ่งออกทางไหนก็ได้

แต่เมื่อคนต้องการจับเหี้ยตัวนั้น คนจึงปิดรู 5 รู เหลือไว้ 1 รู เพื่อจับตาดู

และสามารถที่จับเหี้ยตัวนั้นได้

หลักการปฏิบัติสมาธิก็มีแค่นี้แหละครับท่านอาจารย์

พระเถระเมื่อฟังแล้วด้วยความเป็นพหูสูตก็เข้าใจทันทีว่า

รูทั้ง 6 คืออายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ของเรานี่เอง

เมื่อเฝ้ามองและควบคุมผัสสะได้ย่อมเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง

เมื่อพระเถระเข้าใจจึงปฏิบัติ

พระพุทธองค์จึงเปล่งวาจาว่าสอนอีกว่า

“ปัญญาเกิดมีได้ เพราะตั้งใจพินิจ เสื่อมไป เพราะไม่ตั้งใจพินิจ”

ฟังจบท่านก็บรรลุอรหันต์

กลายเป็นสงฆ์สาวกผู้สมบูรณ์ด้วย ปริยัติ  ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยแท้จริง

31 ก.ค.62

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store