NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
อ่านวรรณกรรม 'กามนิต-วาสิฏฐี' #1 : วาชศรพ ผู้นำจิตวิญญาณของหมู่โจร
หมวด: Campus

อ่านวรรณกรรม 'กามนิต-วาสิฏฐี' #1 : วาชศรพ ผู้นำจิตวิญญาณของหมู่โจร

  • 518
  • 0
  • 1
โกศล อนุสิม

วาชศรพ  เป็นตัวละครในนวนิยายเรื่อง กามนิต (บ้างก็ว่ากามนิต-วาสิฏฐี บ้างก็ว่า กามนิตและวาสิฏฐี) เขียนโดยนักเขียนชาวเดนมาร์กชื่อ Karl Adolph Gjellerup เป็นภาษาเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ. 1906 (พ.ศ. 2449)  ชื่อ Der Pilgrim Kamanita  แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย John E. Logie ในชื่อ The Pilgrim Kamanitaต่อมา เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป แปลจากฉบับภาอังกฤษเป็นภาษาไทย ดังนั้น หากนับจากต้นฉบับดั้งเดิมภาษาไทยก็เป็นภาษาที่สาม  ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่คนไทยแต่งขึ้นเอง แต่ด้วยสำนวนแปลอันสละสลวยงดงาม ทำให้คนไทยรู้สึกว่าไม่ได้อ่านหนังสือที่แปลมา หากแต่กำลังอ่านหนังสือที่รจนาโดยคนไทย ทั้งยังชื่อตัวละคร ถิ่นฐานบ้านช่องในเรื่องก็ใกล้เคียงสำเนียงไทยจึงคุ้นเคยกันดี ดังนั้น กามนิตจึงกลายเป็นวรรณกรรมไทยไปโดยปริยาย ซ้ำยังเทียบขั้น “วรรณคดี”  อีกด้วย
     วาชศรพ เป็นคุรุแห่งหมู่โจรอันมีองคุลีมาลเป็นหัวหน้าใหญ่ (องคุลีมาลในเรื่องกามนิตผิดแผกจากในพุทธประวัติมากตามประสานิยายที่แต่งขึ้น) ซึ่งกามนิตได้เข้าไปคลุกคลีด้วยในฐานะเหยื่อที่ถูกจับเรียกค่าไถ่ แต่วาชศรพเกิดเคมีตรงกันจึงมีความเมตตาเป็นพิเศษ แนะนำความรู้ต่างๆ ให้แก่กามนิต จนกลายเป็นมิตรแห่งกัน
     ชาติกำเนิดของวาชศรพนั้นมิใช่คนต่ำต้อยด้อยโอกาส หากแต่เป็นบุตรพราหมณ์ที่เกิดในฤกษ์ดาวโจรเช่นเดียวกับองคุลีมาล ดังนั้นจึงมาเป็นโจร แรกๆ ก็เป็นพวกโจรกระจอกลักเล็กขโมยน้อย  แต่ด้วยภูมิความรู้ที่ได้มาจากบิดาจึงได้มาเข้ากับโจรองคุลีมาล แล้วจึงยกระดับขึ้นเป็นครูของพวกเหล่าโจร หน้าที่ของวาชศรพจากปากคำของกามนิต คือ
     “...ที่มีอุปนิสัยไปในทางลัทธิศาสนาก็เนื่องมาจากบิดา เพราะฉะนั้น จึ่งมีหน้าที่สองอย่าง อย่างหนึ่ง เป็นครูผู้ทำพิธีบูชายัญ พวกโจรนับถือมากไม่แพ้ที่นับถือองคุลิมาลผู้เป็นหัวหน้า เพราะถ้าไปปล้นสะดมได้มากก็ถือว่าผู้นี้เป็นผู้ทำการบูชาดี อีกอย่างหนึ่ง เป็นผู้สอนลัทธิศาสนาว่าด้วยวิชาโจร ไม่ใช่จะสอนฝ่ายในวิชาการโจรอย่างเดียว ยังสอนถึงธรรมจรรยาโจรด้วย ตามที่ได้สังเกต รู้สึกประหลาดใจไม่น้อย ที่เห็นพวกโจรเหล่านี้มีธรรมะอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว พวกโจรเหล่านี้ก็มีศีลธรรมไม่เลวไปกว่าคนอื่น”
     จากคำบอกเล่าของกามนิตดังกล่าว จะเห็นได้ว่างานในหมู่โจรของวาชศรพนั้นไม่ใช่งานธรรมดา เรียกได้ว่าเป็นงานระดับ “วิศวกรทางจิตวิญญาณ” ของชุมโจร ช่วยสร้างและควบคุมหมู่โจรให้เป็นโจรที่มีคุณภาพด้วย “วิชาการโจร” และ “ธรรมจรรยาโจร” จนกามนิตถึงกับออกปากว่า “พวกโจรเหล่านี้ก็มีศีลธรรมไม่เลวไปกว่าคนอื่น” ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเลย ดังนั้น คำกล่าวที่ว่า “ไม่มีสัจจะในหมู่โจร” จึงใช้ไม่ได้กับโจรระดับลูกศิษย์ของวาชศรพ เมื่อองคุลีมาลเป็นผู้นำทางการเมือง คือเป็นหัวหน้าชุมโจร ควบคุมปกครองโจรให้อยู่ในชุมโจรอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย วาชศรพก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่คอยกล่อมเกลาและขัดเกลาจิตใจของพวกโจรให้อยู่ในวิถีของโจรนั่นเอง
     การสอนวิชาโจรและธรรมจรรยาโจรก็ไม่ใช่การทำแบบไร้ระเบียบ หากแต่มีพิธีกรรมที่ดูขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกามนิตได้เล่าว่า
     “การแสดงลัทธิ มักเป็นไปในเวลากลางคืน ในระยะแปดค่ำข้างขึ้น เพราะเป็นเวลาว่างไม่สู้ได้ทำการปล้นนัก จะมีก็นานๆ เป็นพิเศษ พวกโจรชุมนุมกันในที่ว่าง เป็นทุ่งกลางป่านั่งล้อมกันเป็นวงอัฒจันทร์ซ้อนกันหลายแถว ส่วนตัวครูซึ่งชื่อ วาชศรพ นั่งขัดสมาธิ แสงเดือนฉายแลเห็นศีรษะโล้น ดูไม่ผิดอะไรกับครูผู้สอนพระเวทให้แก่ศิษย์ในอาศรมกลางป่า แต่ว่าศิษย์ผู้ฟังในที่นี้ล้วนมีหน้าดุร้ายคล้ายสัตว์ป่า มากกว่าเป็นศิษย์ชนิดที่อยู่ในอาศรม ถึงเวลาที่เล่านี้ข้าพเจ้ายังนึกจำได้ชัดเจน ได้ยินเสียงพวกโจรดังหึ่งๆ อยู่ในป่า ดังหึ่งใหญ่แล้วก็เบาลงๆ จนเป็นเสียงคล้ายลมพัด แล้วก็มีเสียงหึ่งใหญ่อีกคล้ายเสียงเสือคำราม แต่ที่ได้ยินชัดเจนเหนือเสียงหึ่งคือเสียงวาชศรพ ซึ่งเป็นเสียงทุ้มดัง อันเป็นเสียงทายาทสืบมาจากพราหมณ์อุท์คาดา ผู้อ่านพระเวทแต่ครั้งดึกดำบรรพ์”
     นอกจากวาชศรพเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโจรแล้ว  ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือก –recruit คนเข้าชุมโจรด้วย เพราะมีวิชาความรู้ในการดูลักษณะของคนอยู่ในขั้นยอดเยี่ยม ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงระดับศาสตราจารย์ดอกเตอร์  ตัวกามนิตนั้นวาชศรพเห็นแล้วก็รู้ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นโจรทุกประการ ชวนเข้าเป็นพวกชุมโจร ดังที่กามนิตเล่าว่า
     “ในการแสดงลัทธิดั่งนี้ พวกโจรยอมให้ข้าพเจ้าไปฟังด้วย เพราะวาชศรพออกจะชอบๆ ข้าพเจ้า ยิ่งกว่านั้นยังยืนยันว่าข้าพเจ้าเกิดในเวลาดาวฤกษ์โจรขึ้นเหมือนกัน จึ่งเห็นว่าวันหนึ่งคงจะได้มาเป็นโจรพวกเดียวกัน เป็นการสมควรฟังการแสดงนี้ไว้ จะได้เป็นอุปนิสัยต่อไป”

# อ่านต่อตอนที่ 2 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store