NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หลุมพรางของการสอบ Open book
หมวด: Campus

หลุมพรางของการสอบ Open book

  • 3.8K
  • 0
  • 3
ทิมแทม

ด้วยประสบการณ์การเรียนกฎหมายถึง สองประเทศของผม แต่มีข้อเตือนใจน้องๆที่ใกล้จะสอบทุกท่าน และ/หรือกำลังศึกษาต่อยังต่างประเทศ

 จากประสบการณ์สอบ ผมขอจำแนกข้อสอบออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. Close book exam

2. Open book exam และ

3. Take home exam

อันดับแรก พวกเราน่าจะคุ้นชินอยู่ คือ การปิดเอกสาร/หนังสือสอบ เท่ากับว่าเราต้องเตรียมตัวอ่านตำรามาก่อน พอถึงกำหนดสอบ ห้ามนำเอกสารใดๆเข้าห้องสอบ ยกเว้น เครื่องเขียน และบัตรนิสิต/นักศึกษา หากกรรมการสอบตรวจพบ เราอาจถูกจับทุจริตได้

อันดับที่สอง คือ การเปิดตำรา/เอกสารใดๆ เช่น note ต่างๆ ที่สรุปย่อโดยตัวผู้อ่านเอง

***นับเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงในการทำข้อสอบ open book (รวมถึง take home exam)  คือ การลอกคำตอบจากหนังสือ มาเขียนในสมุดคำตอบ ผิดนะครับ อย่าทำ การสอบแบบ open book เปรียบตำราเป็นเพียงการหาคำตอบจากโจทย์ แค่นั้นเอง ทำไมผู้เขียนจึงเน้นย้ำเรื่องการคัดลอกบางส่วนของหนังสือมาตอบ เพราะการคัดลอกจากหนังสือโดยตรงในทางวิชาการจะเรียกว่า “การคัดลอกวรรณกรรม หรือ plagiarism ซึ่งถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากในวงการวิชาการ เพราะฉะนั้น การทำข้อสอบประเภทนี้ แม้จะง่ายกว่าข้อสอบ close book แต่ผู้อ่านต้องระวังเรื่อง “การคัดลอกวรรณกรรม” เป็นอย่างมากนะครับ หากตรวจพบ (ว่าลอก) มีสิทธิตกได้เลย

ทางออก ให้เขียนด้วยภาษาตัวเอง โดยนำคำตอบจากหนังสือมาเขียนในแบบฉบับของตนเอง ภาษาอังกฤษ คือ paraphrasing หมายถึง การนำแนวความคิด (คำตอบ) มาเขียนในสำนวนของตนเอง เทคนิคการทำข้อสอบ Open book คือ ทำเป็นสารบัญ หรือแปะ post it อ่านคำถามดีๆแล้วค่อยหาคำตอบจากส่วนที่เราทำเครื่องหมายไว้ และที่สำคัญ อย่าลืมอ้างอิง (ถ้ามีกฎบังคับ)

ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ข้อที่สามารถทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ แต่ที่สำคัญคือ วันกำหนดส่งครับ ต้องส่งก่อนหรือพร้อมวัน+เวลาที่กำหนด เตือนนะครับ ขณะที่กำลังพิมพ์(คำตอบ)รบกวน save เป็นระยะๆ เผื่อไฟดับ เน็ตหลุด

สุดท้ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์คำตอบไว้ก็ดี ทำรายงานไว้ก็ดี รบกวน save งานลง cloud/google drive เผื่อเครื่องหาย น้ำหกใส่ โดนขโมย อย่างน้อยก็ใจชื้นหน่อยที่ยังมีต้นฉบับส่งนะครับ 

กรณีส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่าลืมสำเนาการส่งถึงตัวเองครับ อย่างน้อยจะได้มีอ้างกับอาจารย์ว่าส่งตามกำหนดเนาะ

ด้วยรักและปลาทู

พี่ตั้ม - อดีตนักเรียน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ - ว้ายแก่

ปล. ผมได้เคยคุยกับพี่แม้ว (รุ่นพี่ที่นิติจุฬา Partner ที่ปรึกษากฎหมายชื่อดัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ปตท. ฝ่ายกฎหมาย และอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่องรูปแบบการสอบข้างต้น เราเห็นพ้องต้องกันว่า "close book exam" ดีที่สุดครับเพราะผู้สอนยังมีความปรานี แต่ถ้าให้ดูเอกสารเมื่อไหร่ยากทุกที! เพลียในเพลีย ... โชคดีในการสอบครับ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store