NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมดยุคพกเอกสารรุงรัง จีนอนุมัติ "ทะเบียนสมรสดิจิทัล" ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้จริง
หมวด: World

หมดยุคพกเอกสารรุงรัง จีนอนุมัติ "ทะเบียนสมรสดิจิทัล" ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้จริง

  • 293
  • 138
  • 6
China Xinhua News

(7 ส.ค.) อาลีเพย์ (Alipay) แพลตฟอร์มกระเป๋าเงินออนไลน์ของจีน เปิดบริการยื่นคำขอและรับทะเบียนสมรสฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (electronic marriage certificate) ในเขตปกครองระดับมณฑล 5 แห่งของจีน

ผู้ใช้อาลีเพย์ในมณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และเขตเทศบาลนครฉงชิ่ง สามารถยื่นขอและรับทะเบียนสมรสอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านมินิโปรแกรมของหน่วยงานรัฐบาลประจำท้องถิ่นบนแอปพลิเคชันอาลีเพย์ได้

ทั้งนี้ นอกจากทะเบียนสมรสจะใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายยืนยันสถานะแต่งงานแล้ว ในประเทศจีนยังใช้เป็นหลักฐานสำหรับยื่นกู้ซื้อที่อยู่อาศัย แจ้งเกิด โอนทรัพย์สิน และการส่งเด็กเข้าโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ดี คู่แต่งงานจำนวนมากมักประสบปัญหาเมื่อลืมนำทะเบียนสมรสติดตัวไปด้วยยามที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่างๆ ดังนั้นการมีทะเบียนสมรสฉบับอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนโทรศัพท์มือถือจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกขึ้นมาก

มินิโปรแกรมดังกล่าวยังสามารถให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งงานได้ เช่น การนัดหมายเพื่อขอจดทะเบียนสมรส หรือการยืนยันข้อมูลการแต่งงาน

ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมาอาลีเพย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลของท้องถิ่นในด้านการออกเอกสารออนไลน์ ปัจจุบันผู้ใช้สามารถยื่นขอเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกผ่านแพลตฟอร์มของอาลีเพย์ได้มากกว่า 90 รายการ เช่น บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน ฯลฯ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store