NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
กำลังใจจาก...เพื่อน
หมวด: Life

กำลังใจจาก...เพื่อน

  • 591
  • 0
  • 0
คุณอุลัย

เธออาจจะลืมไปหรือป่าวว่าทุกครั้งที่เธอทุกข์ 

เธอเสียใจเธอไม่ได้อยู่ลำพัง

เธอยังมีเพื่อนคือฉันที่ยังคอยห่วงใย 

ต่างคนต่างภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบ มากมายปัญหาที่พบเจอ

เรื่องราวต่างๆที่ทำให้ไม่ได้เจอกัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ฉันเลิกเป็นเพื่อนเธอ 

ถ้าวันไหนเธอเหนื่อย เธอท้อ เธอไม่สบายใจ 

เธอโทรมาระบายกับฉันได้เสมอ 

เธออย่าบอกว่าเธอไม่เหลือใคร 

แล้วคนที่ฟังเรื่องที่เล่าแล้วคอยปลอบคือฉันเองไง เพื่อน เธอยังมีฉัน แม้ว่าปัญหาที่เข้า 

ทุกปัญหาย่อมมีทางออก มีทางแก้ มันมีทางของมัน

เพียงแค่ตอนนี้เธอตั้งสติ และทบทวนว่าเธอต้องสู้ต่อ ปาดน้ำตา แล้วเดินต่อไป อย่าลืมนะวันไหนที่เธอไม่ไหว เธอเสียใจ ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้

และบทความนี้ ขอให้แม่เพื่อนหายไวๆ เราจะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอ :) 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store