NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บทเพลง ความรัก ความทุกข์
หมวด: Life

บทเพลง ความรัก ความทุกข์

  • 583
  • 10
  • 0
จิณต์

บทเพลงรักมากมายที่พร่ำบอกถึงความรักอันสวยงาม

และพร้อมยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่รัก

แต่หลายครั้งคนเหล่านั้นกลับเป็นฝ่ายที่ต้องเสียใจ

เพราะเหตุใดความรักถึงนำมาซึ่งความทุกข์

ทุกข์เพราะรัก

หรือที่จริงเราทุกข์เพราะความคาดหวังของเราเอง

คาดหวังให้เขาเห็นความดีในตัวเรา

คาดหวังว่าสักวันเขาจะหันมาสนใจ

คาดหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำ

คาดหวังว่าจะได้รับความรักคืนมา

แต่เมื่อไปเป็นไปตามคาด

จึงเกิดเป็นความทุกข์

ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลก

แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต่างต้องเผชิญ

อยู่ที่เราจะรับมือกับมันยังไง

จะเก็บมันไว้

หรือจะปล่อยมันไป

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store