NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เปรียบเทียบความสำเร็จกับความรัก.."
หมวด: Life

เปรียบเทียบความสำเร็จกับความรัก.."

  • 571
  • 0
  • 0
Rah-Rah

            การจะทำอะไรให้สำเร็จก็เหมือนความรักของคนหนุ่มสาว 

            ไม่ใช่ว่าพอพยายามมากก็สำเร็จ    

            สำคัญอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึก 

            ต้องมีสิ่งดลใจ และมีใจรัก ถึงจะบรรลุเป้าหมาย

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store